Kultura

Vaše příspěvky - období: červenec 2010

22. 7. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V srpnu 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
13. 8. Muži, kteří nenávidí ženy Švédsko/Dánsko/SRN 13:30
16. 8. Kajínek ČR 14:00
20. 8. Nine USA/Italie 14:00
23. 8. Počátek (Inception) USA/GB 14:00
27. 8. Trik Polsko 14:45
30. 8. (K)lamač srdcí (L`Arnacoeur) Francie/Monako 14:00

Šej

3. 7. 2010

Kamil Varga: Luminografie

Výstava z cyklu "Umění na papíře". Vernisáž se koná 7. 7. 2010 v 18hodin v kavárně Lucerna.

Luminografie ( kreslení světlem) je jednou z velice starých fotografických technik. Má velice blízko k samým základům fotografie.

Velké uplatnění Luminografie našla v experimentech výtvarné fotografie – a je používána dodnes. V počátku fotografie byla použita pro kouzla na oklamání nezkušených diváků. Hodně experimentů udělali s luminografií dadaisté i surrealisté, pro které byla vhodnou pomůckou k cestám za novou realitou.

Kamil Varga používá luminografie jako svébytnou výtvarnou techniku. První pokusy se záznamem světelných akcentů v obraze dělal již v průběhu studia na FAMU. Postupem času se dopracoval k velice náročné technice, kdy ke vzniku fotografického obrazu používá jak záznamu pohybujících se světelných bodů či plošek tak i selektivně osvětlovaných předmětů, které v rámci jedné expozice mohou „hrát“ na mnoha místech obrazového pole. Je těžké popsat složitou techniku, kdy každý záběr potřebuje důkladnou přípravu technickou i kompoziční, kdy výsledný záběr je pořizován dlouhou expozicí v naprosto temném prostoru atelieru, kdy jednotlivé předměty nebo jejich světelné obrazy musí být „aranžovány“ vlastně zcela potmě a s dokonalou prostorovou představou. Každému fotografickému obrazu předchází dlouhá řada skic a přípravných kreseb mnohdy velmi technického charakteru.

Kamil Varga vytváří svou vlastní realitu, těžko uchopitelnou, těžko popsatelnou. Postupem času však dosáhl neuvěřitelné výrazové svobody a našel způsob, jak své výtvarné představy realizovat ve skutečně gigantických rozměrech. Vytvořil serii fotografických obrazů ve velikosti 460x110 cm, které jsou přehlídkou nejrůznějších fotografických technik – od historických, jako je luminografie, fotogram a další, použité jako základ náročných kompozic, se dostal až ke vkopírovávání dalších obrazů z negativních nebo diapozitivních nosičů.

Pavel Vácha - kurátor výstavy

1. 7. 2010

K historii Národního památníku na vrchu Vítkov

V článku z listopadu minulého roku jsem upozornila na nové otevření Národního památníku na Vítkově k 28.10.2009 s tím, že se později vrátím k historii tohoto monumentu. Ta byla poměrně dlouhá a vrací nás až do 19.století.

Podrobnosti a celý článek o   Národním památníku na Vítkově a jeho nové podobě a využití (formát pdf).

Ing. Kamila Musilová

1. 7. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V červenci 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  2. 7. Květ pouště GB/SRN/Rak. 14:00
  7. 7. Precious USA 14:00
  9. 7. Já taky Španělsko 14:00
12. 7. Dopisy pro Julii USA 14:00
16. 7. Prince z Persie: Písky času USA 13:30
19. 7. Pan Nikdo Kan./FRA/SRN 13:00
23. 7. Sherlock Holmes GB/Australie/USA 13:30
26. 7. Agora Španělsko/USA 13:30

Šej

1. 7. 2010

Staroměstský orloj

Jedna z nejnavštěvovanějších pamětihodností Prahy – Staroměstský orloj slaví letos šestisté výročí.vzniku. První písemné zmínky o něm pocházejí z roku 1410, nejstarší částí je mechanický hodinový stroj a astronomický číselník, dílo hodináře Mikuláše z Kadaně

Staroměstský orloj je jedním z nejznámějších orlojů na světě. Je dominantou jižní strany radniční věže. První zmínka o tomto orloji je v písemných pramenech již v roce 1410.

Podrobnosti a celý článek o   Staroměstském orloji (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

Jacques - Yves Cousteau

Před 100 léty se narodil významný oceánograf Jacques-Yves Cousteau, který celý svůj život zasvětil výzkumu, ochraně a popularizaci života v mořích a oceánech.

Podrobnosti a celý článek o výzkumu a popularizaci  života v mořích a ocaánech. (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

Výtvarné umění helénismu

Na letošní rok připadá 2500. výročí bitvy u Marathónu, kde Řekové úspěšně odrazili první pokus Peršanů o proniknutí do Evropy. Za 160 let po této bitvě Alexandr Veliký přenesl své výboje na jejich území a na blízký východ. A s ním pronikl na několik dalších století do této oblasti řecký jazyk a kultura. Toto období helénismu je m.j. i dobou vzniku vrcholných výtvarných děl, které dodnes obdivujeme.

Výtvarné umění starého Řecka, co bylo v pozadí tohoto umění nebo spíše, co bylo pod ním? Z jaké půdy vyrůstalo? Kde se vzal cit a um a obratnost rukou? Kde byly základy uměleckého rozmachu etnik, vzdálených od nás dvacet až dvacet sedm století? Podrobnosti a celý článek o  Výtvarném umění helénismu  doplněný zajímavými obrázky(formát pdf).

Ing. Jaromíra Jírů

1. 7. 2010

Eliška Junková

Před 110 lety se narodila Eliška Junková. V poměrně krátké sportovní kariéře v letech 1924 až 1928 se jako jediná v historii vrcholného automobilového sportu vyrovnala nejlepším jezdcům.

Podrobnosti a celý článek Eliška Junková  a její zajímavý život a kariéra automobilové závodnice.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

Ing. Jan Kašpar - první český aviatik

Před 100 lety, v dubnu 1910, byly položeny základy k českému letectví. Ing. Jan Kašpar na letounu Blériot XI provedl na vojenském cvičišti v Pardubicích první let dlouhý asi 2 km.

Podrobnosti a celý článek o ing.Janu Kašparovi (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

Nové sochy v Praze

Pokud byste hledali s nastávajícím jarem cíl procházky po vnitřním městě, můžete si udělat okruh při kterém byste se seznámili s nově ve městě umístěnými výtvarnými pracemi.

V posledním čtvrtletí roku 2009 přibylo totiž v Praze pět soch. 16. října byla na druhém nádvoří Valdštejnského paláce odhalena bronzová socha Albrechta z Valdštejna. Je dílem Petra Dvořáka, který si vzal za vzor sádrový odlitek z roku 1873, instalovaný trvale na recepci paláce. Monument v životní velikosti váží 350 kilogramů a jeho výška dosahuje 187cm. Kamenný podstavec zhotovil Bohumil Pánek. Slavnostní odhalení provedl spolu s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou zástupce šlechtického rodu Ernest Waldstein-Wartenberg. Odhalení se zúčastnila také řada dalších členů uvedeného šlechtického rodu, kteří v té době zároveň slavili v Praze 850 výročí ověřené existence svého rodu.

28.října pak v den výročí vzniku Československé republiky byla na levé straně před branou vedoucí z Prašného mostu na II. nádvoří Pražského hradu umístěna socha Lva od sochaře Vincence Makovského. Tato socha stála původně na II. nádvoří Pražského hradu poblíže kaple sv. Kříže jako součást dnes již neexistující Lví fontány, kterou navrhnul v 60. letech 20. století architekt Jaroslav Frágner. Fontánu v r.1986 zničil náraz automobilu. Socha byla při tom značně poškozena a poté restaurována. Lev stojí na čtyři metry vysokém pylonu zakotveném do bronzového kruhu s nápisem Pravda vítězí – Veritas vincit.

Ve stejný den byl odhalen také pomník Milady Horákové na náměstí Hrdinů na Pankráci. Jeho podoba není ale definitivní. Lidé budou moci cca 6měsíců doplňovat seznam obětí komunistického režimu a teprve po této době bude památník definitivně odlit z bronzu.

O tři dny později - 31.10.2009 - v rámci oslav dne 130.výročí jeho narození proběhlo na Starých zámeckých schodech Pražského hradu odhalení pomníku Karla Hašlera. Peníze na jeho realizaci s pomocí Magistrátu hlavního města Prahy postupně shromáždilo sdružení Písničkář. Architekt a spoluautor plastiky Pavel Kupka dbal na to, aby umístění sochy nekolidovalo se zájmy správy Hradu. Socha zdobí zeď Svatováclavské vinice.

Ing. Musilová Kamila

1. 7. 2010

Denisovo nádraží

Na 16. březen t.r připadlo jedno neslavné výročí. Před 25 léty byla odstřelem dokončena demolice nádraží Těšnov (starší generaci známé jako Denisovo nádraží). 400 kg trhaviny proměnilo jednu z nejkrásnějších nádražních budov v Evropě v hromadu trosek.

Podrobnosti a celý článek Denisovo nádraží.   a celá jeho smutná historie.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

René Descartes

René Descartes, vynikající francouzský filosof, matematik a fyzik, zakladatel novověké racionalistické filosofie a analytické geometrie, zemřel před 360 lety.

Podrobnosti a celý článek René Descartes   a jeho život a dílo(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

Josef Gočár

Josef Gočár, jeden z nejvýznamnějších českých architektů 20. století se narodil před 130 lety. Jeho rozsáhlá a mnohotvárná činnost - od urbanismu a projektování budov, přes výstavnickou tvorbu až k návrhům nábytku a pomníků - prokazuje jeho všestranné výtvarné nadání.

Podrobnosti a celý článek Josef Gočár  a jeho životní dílo(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

Slovenská strela se stala národní kulturní památkou

Mezi nové národní kulturní památky byl před několika dny zařazen i motorový vůz Slovenská strela, který v době svého zařazení do provozu představoval významný technický pokrok v motorové trakci.

Rozjezd vozu je elektrický - generátor dodává proud motoru, který pohání dvojkolí podvozku, podíl mechanického přenosu stoupá s rychlostí vozidla a v okamžiku, kdy se rotor generátoru točí přibližně stejnými otáčkami jako stator, sepne se elektromagnetická spojka, která spoji pevně stator s rotorem generátoru a spalovací motor pohání přímo hnací nápravu. Velmi podrobný popis tohoto agregátu a jeho funkce je popsán v článku Slovenská strela - zázrak na kolejích.

Podrobnosti a celý článek Slovenská strela - národní kulturní památka. (format pdf)

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

Josef Zítek

Významný český architekt Josef Zítek zemřel před 100 lety

Podrobnosti a celý článek Josef Zítek  a jeho životní dílo(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

Joachim Barrande

Joachim Barrande, významný vědec v oblasti paleontologie se narodil před 210 lety

Podrobnosti a celý článek Joachim Barrande  a jeho životní dílo(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

Louis Blériot

Před 100 léty uskutečnil Louis Blériot první přelet kanálu La Manche. Za pouhých 10 let nato, v roce 1919 byl již proveden první přelet Atlantského oceánu  Louis Blériot (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2010

Emil Škoda, zakladatel Škodových závodů v Plzni se narodil před 170 léty. V roce 1869, tedy před 140 lety koupil malý strojírenský závod, který přeměnil ve světově proslulý podnik.

Podrobnosti a celý článek Emil Škoda, zakladatel Škodovky  a jeho život.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]