Kultura

Vaše příspěvky - období: říjen 2010

30.10. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V listopadu 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1.11. Bastardi ČR 14:00
  5.11. Občanský průkaz ČR 13:30
  8.11. Přežít svůj život ČR/SR 14:00
19.11. Čtyři lvi GB 15:00
22.11. Habermanův mlýn ČR/SRN 14:00
29.11. Kvílení USA 14:00

Šej

18. 10. 2010

Něco k historii Ludolfova čísla

Před 400 léty zemřel matematik Ludolph van Ceulen, jeho jménem je pojmenováno číslo ?, které definuje vztah mezi průměrem a obvodem kružnice. Tento matematický údaj v méně přesné podobě byl znám již ve starověku.

Podrobnosti a celý článek o   historii Ludolfova čísla (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

5. 10. 2010

Jiří Melantrich z Aventina

Na příští rok připadá 500. výročí narození českého tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina. Vydal více než 200 tisků, k nejvýznamnějším z nich patří Bible česká, která vyšla v několika vydáních a české a německé vydání Mattioliho Herbáře. K výročí jeho narození bude v červnu 2011 vydána stříbrná pamětní mince.

Podrobnosti a celý článek o   významném českém tiskaři, jeho životě a práci (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

4. 10. 2010

Divadlo ABC představení „Třikrát život“

Doporučuji výše uvedené divadelní představení, všem kdo si jdou rádi do divadla „vylepšit náladu“.

Autorka  Yasmina Reza  narozená ve Francii (1959), jejíž matkou je maďarská houslistka a otec Iráčan (obchodník), studovala divadelní vědy, divadelní školu a několik let hrála, než začala sama psát. Na kontě má několik her.

Tato divadelní hra je vtipným náhledem do života dvou manželských párů ve třech jejich vzájemných setkáních. Kdy se mezi nimi odehrávají různé komické a přitom vtipné situace. Je to roztomilá konverzační komedie (alespoň podle mne).

Jeden manželský pár představují Veronika Gajerová s Otakarem Brouskem ml.
A druhý pár tvoří Simona Stašová spolu s Oldřichem Víznerem.

Představení je bez přestávky a trvá asi 2 hodiny.

Ing. Irena Drbalová

1.10. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V říjnu 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1.10. Román pro muže ČR 14:00
  4.10. Bibliothéque Pascal Maďarsko 14:00
11.10. Největší z Čechů ČR 14:00
15.10. Habermanův mlýn ČR/SRN 14:30
18.10. Wall Street - peníze nikdy nespí USA 13:30
22.10. Legenda o létajícím Cypriánovi SR/Polsko 14:00
25.10. Občanský průkaz ČR 14:00
29.10. Agora Španělsko/USA 13:00

Šej

2. 10. 2010

Věda a technika v počátcích historie lidstva

Věda a technika provází lidstvo od samých počátků jeho existence. Od počátku doby kamenné k době železné, od objevů jednoduchých nástrojů až k získávání kovů z rud uplynuly miliony let. A na konci této první etapy vývoje lidstva se objevuje antické Řecko, kolébka současné civilizace.

Nejstarší poznatky o stavu vědy a techniky v pravěku vyvozujeme z archeologických nálezů. Definujeme-li vědu jako snahu o poznání přírody, pak její zárodek existuje již od počátku lidstva na Zemi. Střídání dne a noci a změny ročních období vytvářely základní rytmus existence člověka a na poznání přírodních jevů záviselo jeho bytí a nebytí. Vhodný kámen nebo kus dřeva jako nástroj k získání potravy a k obraně byly jeho prvními technickými objevy.

Podrobnosti a celý článek o   Vědě a technice v počátcích historie lidstva (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

Staroměstský orloj

Jedna z nejnavštěvovanějších pamětihodností Prahy – Staroměstský orloj slaví letos šestisté výročí.vzniku. První písemné zmínky o něm pocházejí z roku 1410, nejstarší částí je mechanický hodinový stroj a astronomický číselník, dílo hodináře Mikuláše z Kadaně

Staroměstský orloj je jedním z nejznámějších orlojů na světě. Je dominantou jižní strany radniční věže. První zmínka o tomto orloji je v písemných pramenech již v roce 1410.

Podrobnosti a celý článek o   Staroměstském orloji (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

Jacques - Yves Cousteau

Před 100 léty se narodil významný oceánograf Jacques-Yves Cousteau, který celý svůj život zasvětil výzkumu, ochraně a popularizaci života v mořích a oceánech.

Podrobnosti a celý článek o výzkumu a popularizaci  života v mořích a ocaánech. (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

Výtvarné umění helénismu

Na letošní rok připadá 2500. výročí bitvy u Marathónu, kde Řekové úspěšně odrazili první pokus Peršanů o proniknutí do Evropy. Za 160 let po této bitvě Alexandr Veliký přenesl své výboje na jejich území a na blízký východ. A s ním pronikl na několik dalších století do této oblasti řecký jazyk a kultura. Toto období helénismu je m.j. i dobou vzniku vrcholných výtvarných děl, které dodnes obdivujeme.

Výtvarné umění starého Řecka, co bylo v pozadí tohoto umění nebo spíše, co bylo pod ním? Z jaké půdy vyrůstalo? Kde se vzal cit a um a obratnost rukou? Kde byly základy uměleckého rozmachu etnik, vzdálených od nás dvacet až dvacet sedm století? Podrobnosti a celý článek o  Výtvarném umění helénismu  doplněný zajímavými obrázky(formát pdf).

Ing. Jaromíra Jírů

1. 10. 2010

Eliška Junková

Před 110 lety se narodila Eliška Junková. V poměrně krátké sportovní kariéře v letech 1924 až 1928 se jako jediná v historii vrcholného automobilového sportu vyrovnala nejlepším jezdcům.

Podrobnosti a celý článek Eliška Junková  a její zajímavý život a kariéra automobilové závodnice.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

Ing. Jan Kašpar - první český aviatik

Před 100 lety, v dubnu 1910, byly položeny základy k českému letectví. Ing. Jan Kašpar na letounu Blériot XI provedl na vojenském cvičišti v Pardubicích první let dlouhý asi 2 km.

Podrobnosti a celý článek o ing.Janu Kašparovi (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

Denisovo nádraží

Na 16. březen t.r připadlo jedno neslavné výročí. Před 25 léty byla odstřelem dokončena demolice nádraží Těšnov (starší generaci známé jako Denisovo nádraží). 400 kg trhaviny proměnilo jednu z nejkrásnějších nádražních budov v Evropě v hromadu trosek.

Podrobnosti a celý článek Denisovo nádraží.   a celá jeho smutná historie.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

René Descartes

René Descartes, vynikající francouzský filosof, matematik a fyzik, zakladatel novověké racionalistické filosofie a analytické geometrie, zemřel před 360 lety.

Podrobnosti a celý článek René Descartes   a jeho život a dílo(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]