Kultura

Vaše příspěvky - období: leden 2010

30.10. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V listopadu 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1.11. Bastardi ČR 14:00
  5.11. Občanský průkaz ČR 13:30
  8.11. Přežít svůj život ČR/SR 14:00
19.11. Čtyři lvi GB 15:00
22.11. Habermanův mlýn ČR/SRN 14:00
29.11. Kvílení USA 14:00

Šej

18. 10. 2010

Něco k historii Ludolfova čísla

Před 400 léty zemřel matematik Ludolph van Ceulen, jeho jménem je pojmenováno číslo ?, které definuje vztah mezi průměrem a obvodem kružnice. Tento matematický údaj v méně přesné podobě byl znám již ve starověku.

Podrobnosti a celý článek o   historii Ludolfova čísla (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

5. 10. 2010

Jiří Melantrich z Aventina

Na příští rok připadá 500. výročí narození českého tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina. Vydal více než 200 tisků, k nejvýznamnějším z nich patří Bible česká, která vyšla v několika vydáních a české a německé vydání Mattioliho Herbáře. K výročí jeho narození bude v červnu 2011 vydána stříbrná pamětní mince.

Podrobnosti a celý článek o   významném českém tiskaři, jeho životě a práci (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

4. 10. 2010

Divadlo ABC představení „Třikrát život“

Doporučuji výše uvedené divadelní představení, všem kdo si jdou rádi do divadla „vylepšit náladu“.

Autorka  Yasmina Reza  narozená ve Francii (1959), jejíž matkou je maďarská houslistka a otec Iráčan (obchodník), studovala divadelní vědy, divadelní školu a několik let hrála, než začala sama psát. Na kontě má několik her.

Tato divadelní hra je vtipným náhledem do života dvou manželských párů ve třech jejich vzájemných setkáních. Kdy se mezi nimi odehrávají různé komické a přitom vtipné situace. Je to roztomilá konverzační komedie (alespoň podle mne).

Jeden manželský pár představují Veronika Gajerová s Otakarem Brouskem ml.
A druhý pár tvoří Simona Stašová spolu s Oldřichem Víznerem.

Představení je bez přestávky a trvá asi 2 hodiny.

Ing. Irena Drbalová

1.10. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V říjnu 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1.10. Román pro muže ČR 14:00
  4.10. Bibliothéque Pascal Maďarsko 14:00
11.10. Největší z Čechů ČR 14:00
15.10. Habermanův mlýn ČR/SRN 14:30
18.10. Wall Street - peníze nikdy nespí USA 13:30
22.10. Legenda o létajícím Cypriánovi SR/Polsko 14:00
25.10. Občanský průkaz ČR 14:00
29.10. Agora Španělsko/USA 13:00

Šej

2. 10. 2010

Věda a technika v počátcích historie lidstva

Věda a technika provází lidstvo od samých počátků jeho existence. Od počátku doby kamenné k době železné, od objevů jednoduchých nástrojů až k získávání kovů z rud uplynuly miliony let. A na konci této první etapy vývoje lidstva se objevuje antické Řecko, kolébka současné civilizace.

Nejstarší poznatky o stavu vědy a techniky v pravěku vyvozujeme z archeologických nálezů. Definujeme-li vědu jako snahu o poznání přírody, pak její zárodek existuje již od počátku lidstva na Zemi. Střídání dne a noci a změny ročních období vytvářely základní rytmus existence člověka a na poznání přírodních jevů záviselo jeho bytí a nebytí. Vhodný kámen nebo kus dřeva jako nástroj k získání potravy a k obraně byly jeho prvními technickými objevy.

Podrobnosti a celý článek o   Vědě a technice v počátcích historie lidstva (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

Staroměstský orloj

Jedna z nejnavštěvovanějších pamětihodností Prahy – Staroměstský orloj slaví letos šestisté výročí.vzniku. První písemné zmínky o něm pocházejí z roku 1410, nejstarší částí je mechanický hodinový stroj a astronomický číselník, dílo hodináře Mikuláše z Kadaně

Staroměstský orloj je jedním z nejznámějších orlojů na světě. Je dominantou jižní strany radniční věže. První zmínka o tomto orloji je v písemných pramenech již v roce 1410.

Podrobnosti a celý článek o   Staroměstském orloji (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

Jacques - Yves Cousteau

Před 100 léty se narodil významný oceánograf Jacques-Yves Cousteau, který celý svůj život zasvětil výzkumu, ochraně a popularizaci života v mořích a oceánech.

Podrobnosti a celý článek o výzkumu a popularizaci  života v mořích a ocaánech. (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

Výtvarné umění helénismu

Na letošní rok připadá 2500. výročí bitvy u Marathónu, kde Řekové úspěšně odrazili první pokus Peršanů o proniknutí do Evropy. Za 160 let po této bitvě Alexandr Veliký přenesl své výboje na jejich území a na blízký východ. A s ním pronikl na několik dalších století do této oblasti řecký jazyk a kultura. Toto období helénismu je m.j. i dobou vzniku vrcholných výtvarných děl, které dodnes obdivujeme.

Výtvarné umění starého Řecka, co bylo v pozadí tohoto umění nebo spíše, co bylo pod ním? Z jaké půdy vyrůstalo? Kde se vzal cit a um a obratnost rukou? Kde byly základy uměleckého rozmachu etnik, vzdálených od nás dvacet až dvacet sedm století? Podrobnosti a celý článek o  Výtvarném umění helénismu  doplněný zajímavými obrázky(formát pdf).

Ing. Jaromíra Jírů

1. 10. 2010

Eliška Junková

Před 110 lety se narodila Eliška Junková. V poměrně krátké sportovní kariéře v letech 1924 až 1928 se jako jediná v historii vrcholného automobilového sportu vyrovnala nejlepším jezdcům.

Podrobnosti a celý článek Eliška Junková  a její zajímavý život a kariéra automobilové závodnice.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

Ing. Jan Kašpar - první český aviatik

Před 100 lety, v dubnu 1910, byly položeny základy k českému letectví. Ing. Jan Kašpar na letounu Blériot XI provedl na vojenském cvičišti v Pardubicích první let dlouhý asi 2 km.

Podrobnosti a celý článek o ing.Janu Kašparovi (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

Denisovo nádraží

Na 16. březen t.r připadlo jedno neslavné výročí. Před 25 léty byla odstřelem dokončena demolice nádraží Těšnov (starší generaci známé jako Denisovo nádraží). 400 kg trhaviny proměnilo jednu z nejkrásnějších nádražních budov v Evropě v hromadu trosek.

Podrobnosti a celý článek Denisovo nádraží.   a celá jeho smutná historie.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 10. 2010

René Descartes

René Descartes, vynikající francouzský filosof, matematik a fyzik, zakladatel novověké racionalistické filosofie a analytické geometrie, zemřel před 360 lety.

Podrobnosti a celý článek René Descartes   a jeho život a dílo(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

29.11. 2010

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V prosinci 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  3.12. Poznáš muže svých snů USA 14:30
  6.12. Jíst, meditovat,milovat USA 14:00
  9.12. Na mamuta Francie 14:45
13.12. Dívka, která si hrála s ohněm USA 14:00
17.12. Poznáš muže svých snů USA 14:00
22.12. Imaginární lásky USA 14:00
27.12. Rodinka ČR 14:00
30.12. Jíst, meditovat, milovat USA 13:30

Šej

22. 11. 2010

Relikviář svatého Maura

Upozornění na výstavu:
Relikviář bude vystaven na Pražském hradě od 23. listopadu 2010 do 27. února 2011. Výstava bude otevřena denně od 9 do 16 hod. Vstupné je 150 Kč.

Relikviář byl vyroben počátkem 13. století na zakázku člena zámožného rodu Rumigny, který založil benediktinský klášter v belgickém městě Florennes. Biskup Gérard de Rumigny získal relikvie svatého Jana Křtitele a později svatého Maura z katedrály v Remeši. Proto také relikviář vznikl – do těchto schránek bývaly uloženy části těl světců nebo předměty, které souvisely s Ježíšem Kristem.

Po Francouzské revoluci byl klášter zrušen, relikviář se stal vlastnictvím jiného kostela ve Florennes. Byl však částečně poškozen. Od církevní rady jej roku 1838 koupil za 2500 franků šlechtic Alfred de Beaufort. V polovině 19. století nechal pozlacenou schránku zrestaurovat nákladem 3 tisíc franků. Roku 1888 byl relikviář vystaven v Bruselu, o rok později jej Alfred de Beaufort převezl na svůj zámek v Bečově nad Teplou.

Ing. Irena Drbalová

21. 11. 2010

Josef Božek

Před 175 lety, v říjnu 1835 zemřel vynálezce, konstruktér a mechanik Josef Božek. Je znám hlavně jako tvůrce „umělého vozu parního“. Ten předvedl veřejnosti v Praze v Královské oboře v září 1815. Méně už je známo, že jeho kyvadlové hodiny pro hvězdárnu pražského Klementina z roku 1812 sloužily v Astrono¬mickém ústavu v Praze až do roku 1984.

Podrobnosti a celý článek o   Josefu Božkovi (formát pdf)  a jeho zajímavém životě.

ing. Jiří Valenta

6. 11. 2010

Jiří Kráčalík: Hory ve fotografii (1970 - 1990)

Výstava z cyklu "Umění na papíře" v kavárně Lucerna

Výstava bude instalována 21. 11. 2010 v kavárně Lucerna a potrvá do konce roku. Výstava je volně přístupná, otevřeno denně od 10 do 24 hodin, vstup volný.

Krásný prostor kavárny v předsálí kina Lucerna je již několik let místem konání zajímavých výtvarných výstav. Od r. 2005 zde v cyklu „Umění na papíře“ představilo mnoho výtvarníků svá díla, např: typografii, grafiku, gumotisk, lept, koláž či kresbu pastelem.

Pro letošní rok dochází k malé změně, ale základní zadání zůstává - všechny práce budou na papíře... jen výtvarná technika se mění. Klasické grafické techniky vystřídají poněkud modernější – techniky fotografické. Letošní výstavní cyklus bude věnován fotografii v co největší šíři jejich možností a technických proměn. Hlavní pozornost bude věnována vlastní specifice fotografie – schopnosti jedinečným způsobem zachytit neopakovatelné okamžiky života a světa kolem nás. A protože sama Lucerna, která se nachází v centru Prahy, byla v mnoha historicky důležitých okamžicích jevištěm mnoha příběhů – objeví se také její sály i její okolí, na fotografiích, které zde vznikly…..

Kurátorem výstavního cyklu je Pavel Vácha, fotograf, jeden z prvních absolventů oboru umělecké fotografie na pražské FAMU. Jeho fotografie byla vystaveny na desítkách výstav doma i v zahraničí a jsou ve sbírkách řady galerií a muzeí.

Palác Lucerna se prezentací výtvarných děl snaží Pražanům i návštěvníkům Prahy představit zajímavé umění a zpříjemnit prostředí kavárny Lucerna.

Další – a poslední letošní – výstavou tohoto výstavního programu v rámci dlouhodobého cyklu Umění na papíře bude opět výstava černobílých fotografií. Fotografií krajiny a člověka, krajiny často v jejích extrémních podobách. Extrémní podobu má krajina v horách, kde její podobu kromě geologických podmínek modeluje drsné počasí, krajina se zde často – a na dlouhou dobu – převléká do bílého: skrývá se pod led a sníh. Ve velmi drsných podmínkách se krajina setkává s člověkem, který za ní putuje…

Jiří Kráčalík (1954) se s fotografií začal seznamovat už za klukovských dob, vzpomíná, že již v roce 1968 s tatínkem fotografoval, tenkrát Werrou s pevným objektivem. Pomalu získával zkušenosti – a patrně toto klukovské zaujetí vedlo dál jeho životní cestu. Po absolvování devítiletky se v Olomouci vyučil reprodukčním grafikem. Potom studoval dálkově obor polygrafie na pražské Průmyslové škole grafické, pokračoval studiem na katedře sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci.

Souběžně s fotografií ale do jeho života vstoupily i hory. Již od šesti let se s tatínkem s nimi postupně seznamuje. Začíná v blízkých Beskydech, jak dnes říká „na krtincích“, ale postupem času se vypravuje do Roháčů, prochodí Malou i Velkou Fatru, vystoupí na první opravdu velké hory ve Vysokých Tatrách. Setkává se ale i s horami na fotografiích, poznává snímky Viléma Heckela, našeho klasika horské fotografie, je jimi okouzlen – a hory se stávají i jeho osudem. Využívá všech možností dostat se do hor, putuje do všech hor, které byly pro nás v době totalitních omezení dostupné. První opravdu „velké hory“ poznává na Kavkaze, prochodí hory v Rumunsku i Bulharsku, vystoupí na všechny dostupné vrcholy, poznává Julské Alpy, které mu ukazují cestu ke skutečným velehorám. Stoupá do hor a stále fotografuje…

Po roce 1989 zakládá cestovní kancelář a současně pracuje jako turistický průvodce… jeho cesty vedou opět do hor… díky změně politických poměrů se jeho horizonty otevírají do dříve netušené šíře. Dostává se do všech světových velehor a seznam HOR, na které vystoupil, se rychle prodlužuje… Dolomity, Taury, Savojské Alpy, Bernina, Pyreneje, hory polárních oblastí, Kavkaz, velehory Afriky, Ural, Apalačské pohoří v USA, Himalaje… a přibývají další…

…a stále fotografuje. Již v roce 1975 má první samostatnou výstavu. V Ostravě. Výstavu s výmluvným názvem: Láska jménem hory. Podobně jako přibývá seznam hor, roste i seznam výstav, dnes už jich je několik desítek… a stále přibývají další…

Jiří Kráčalík ale nezůstává jen u hor a fotografie - jeho zájem o cestování, turistiku, přírodu a život v ní hledá další realizace. Zakládá, organizuje a řídí Mezinárodní festival outdoorových filmů, který letos má již osmý – a velice úspěšný ročník.

Ovšem i přes náročné organizační nasazení si J. Kráčalík najde čas na daleké cesty, před nedávnem se vrátil z Aljašky, kde jej, jako na všech cestách, doprovázela kamera. Už několik let to není klasická filmová - ale už digitální… Na naší výstavě se ale setkáte jen s klasickými fotografiemi, pořízenými na film a klasicky zpracovanými… Na ty z digitálních kamer nás Jiří Kráčalík jistě nenechá dlouho čekat, příští výstava bude už zcela digitální…

Prostřednictvím Kráčalíkových fotografií se vydejte na cestu za krásou hor a setkejte se s lidmi, kteří k nim mají opravdu blízko…

Pavel Vácha

1.11. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V listopadu 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1.11. Bastardi ČR 14:00
  5.11. Občanský průkaz ČR 13:30
  8.11. Přežít svůj život ČR/SR 14:00
19.11. Čtyři lvi GB 15:00
22.11. Habermanův mlýn ČR/SRN 14:00
29.11. Kvílení USA 14:00

Šej

1. 11. 2010

Jiří Melantrich z Aventina

Na příští rok připadá 500. výročí narození českého tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina. Vydal více než 200 tisků, k nejvýznamnějším z nich patří Bible česká, která vyšla v několika vydáních a české a německé vydání Mattioliho Herbáře. K výročí jeho narození bude v červnu 2011 vydána stříbrná pamětní mince.

Podrobnosti a celý článek o   významném českém tiskaři, jeho životě a práci (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Divadlo ABC představení „Třikrát život“

Doporučuji výše uvedené divadelní představení, všem kdo si jdou rádi do divadla „vylepšit náladu“.

Autorka  Yasmina Reza  narozená ve Francii (1959), jejíž matkou je maďarská houslistka a otec Iráčan (obchodník), studovala divadelní vědy, divadelní školu a několik let hrála, než začala sama psát. Na kontě má několik her.

Tato divadelní hra je vtipným náhledem do života dvou manželských párů ve třech jejich vzájemných setkáních. Kdy se mezi nimi odehrávají různé komické a přitom vtipné situace. Je to roztomilá konverzační komedie (alespoň podle mne).

Jeden manželský pár představují Veronika Gajerová s Otakarem Brouskem ml.
A druhý pár tvoří Simona Stašová spolu s Oldřichem Víznerem.

Představení je bez přestávky a trvá asi 2 hodiny.

Ing. Irena Drbalová

1. 11. 2010

Věda a technika v počátcích historie lidstva

Věda a technika provází lidstvo od samých počátků jeho existence. Od počátku doby kamenné k době železné, od objevů jednoduchých nástrojů až k získávání kovů z rud uplynuly miliony let. A na konci této první etapy vývoje lidstva se objevuje antické Řecko, kolébka současné civilizace.

Nejstarší poznatky o stavu vědy a techniky v pravěku vyvozujeme z archeologických nálezů. Definujeme-li vědu jako snahu o poznání přírody, pak její zárodek existuje již od počátku lidstva na Zemi. Střídání dne a noci a změny ročních období vytvářely základní rytmus existence člověka a na poznání přírodních jevů záviselo jeho bytí a nebytí. Vhodný kámen nebo kus dřeva jako nástroj k získání potravy a k obraně byly jeho prvními technickými objevy.

Podrobnosti a celý článek o   Vědě a technice v počátcích historie lidstva (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Staroměstský orloj

Jedna z nejnavštěvovanějších pamětihodností Prahy – Staroměstský orloj slaví letos šestisté výročí.vzniku. První písemné zmínky o něm pocházejí z roku 1410, nejstarší částí je mechanický hodinový stroj a astronomický číselník, dílo hodináře Mikuláše z Kadaně

Staroměstský orloj je jedním z nejznámějších orlojů na světě. Je dominantou jižní strany radniční věže. První zmínka o tomto orloji je v písemných pramenech již v roce 1410.

Podrobnosti a celý článek o   Staroměstském orloji (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Jacques - Yves Cousteau

Před 100 léty se narodil významný oceánograf Jacques-Yves Cousteau, který celý svůj život zasvětil výzkumu, ochraně a popularizaci života v mořích a oceánech.

Podrobnosti a celý článek o výzkumu a popularizaci  života v mořích a ocaánech. (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Výtvarné umění helénismu

Na letošní rok připadá 2500. výročí bitvy u Marathónu, kde Řekové úspěšně odrazili první pokus Peršanů o proniknutí do Evropy. Za 160 let po této bitvě Alexandr Veliký přenesl své výboje na jejich území a na blízký východ. A s ním pronikl na několik dalších století do této oblasti řecký jazyk a kultura. Toto období helénismu je m.j. i dobou vzniku vrcholných výtvarných děl, které dodnes obdivujeme.

Výtvarné umění starého Řecka, co bylo v pozadí tohoto umění nebo spíše, co bylo pod ním? Z jaké půdy vyrůstalo? Kde se vzal cit a um a obratnost rukou? Kde byly základy uměleckého rozmachu etnik, vzdálených od nás dvacet až dvacet sedm století? Podrobnosti a celý článek o  Výtvarném umění helénismu  doplněný zajímavými obrázky(formát pdf).

Ing. Jaromíra Jírů

1. 11. 2010

Eliška Junková

Před 110 lety se narodila Eliška Junková. V poměrně krátké sportovní kariéře v letech 1924 až 1928 se jako jediná v historii vrcholného automobilového sportu vyrovnala nejlepším jezdcům.

Podrobnosti a celý článek Eliška Junková  a její zajímavý život a kariéra automobilové závodnice.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Ing. Jan Kašpar - první český aviatik

Před 100 lety, v dubnu 1910, byly položeny základy k českému letectví. Ing. Jan Kašpar na letounu Blériot XI provedl na vojenském cvičišti v Pardubicích první let dlouhý asi 2 km.

Podrobnosti a celý článek o ing.Janu Kašparovi (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Denisovo nádraží

Na 16. březen t.r připadlo jedno neslavné výročí. Před 25 léty byla odstřelem dokončena demolice nádraží Těšnov (starší generaci známé jako Denisovo nádraží). 400 kg trhaviny proměnilo jednu z nejkrásnějších nádražních budov v Evropě v hromadu trosek.

Podrobnosti a celý článek Denisovo nádraží.   a celá jeho smutná historie.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Něco k historii Ludolfova čísla

Před 400 léty zemřel matematik Ludolph van Ceulen, jeho jménem je pojmenováno číslo ?, které definuje vztah mezi průměrem a obvodem kružnice. Tento matematický údaj v méně přesné podobě byl znám již ve starověku.

Podrobnosti a celý článek o   historii Ludolfova čísla (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

27.12. 2010

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V lednu 2011 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  3.1. Občanský průkaz ČR 14:00
  7.1. Úterý po vánocích Rumunsko 14:45
10.1. Děcka jsou v pohodě USA 14:00
12.1. Profesionální manželka Francie 14:45
14.1. Puškvorec Polsko 14:45
17.1. Dívka, která kopla do vosího hnízda Švédsko/Dánsko 14:00
21.1. Nevinnost ČR 14:00
24.1. Nevinnost ČR 14:00
28.1. Rodinka ČR 14:45

Šej

19. 12. 2010

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hl.m. Prahy jak je dnes známe bylo otevřeno před 110 léty v září 1900. Před tím bylo provizorně umístěno v tzv. kavárenském pavilonu.

Podrobnosti a celý článek o   Muzeu hl.m. Prahy jeho vzniku a přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

5. 12. 2010

Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské, teolog, filosof, pedagog a spisovatel , „učitel národů“, zemřel před 340 lety v Amsterdamu.

Podrobnosti a celý článek o   Janu Amosu Komenském a jeho životě a přínosu pro společnost.

Ing. Jiří Valenta

1.12. 2010

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V prosinci 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  3.12. Poznáš muže svých snů USA 14:30
  6.12. Jíst, meditovat,milovat USA 14:00
  9.12. Na mamuta Francie 14:45
13.12. Dívka, která si hrála s ohněm USA 14:00
17.12. Poznáš muže svých snů USA 14:00
22.12. Imaginární lásky USA 14:00
27.12. Rodinka ČR 14:00
30.12. Jíst, meditovat, milovat USA 13:30

Šej

21. 11. 2010

Josef Božek

Před 175 lety, v říjnu 1835 zemřel vynálezce, konstruktér a mechanik Josef Božek. Je znám hlavně jako tvůrce „umělého vozu parního“. Ten předvedl veřejnosti v Praze v Královské oboře v září 1815. Méně už je známo, že jeho kyvadlové hodiny pro hvězdárnu pražského Klementina z roku 1812 sloužily v Astrono¬mickém ústavu v Praze až do roku 1984.

Podrobnosti a celý článek o   Josefu Božkovi (formát pdf)  a jeho zajímavém životě.

ing. Jiří Valenta

22. 11. 2010

Relikviář svatého Maura

Upozornění na výstavu:
Relikviář bude vystaven na Pražském hradě od 23. listopadu 2010 do 27. února 2011. Výstava bude otevřena denně od 9 do 16 hod. Vstupné je 150 Kč.

Relikviář byl vyroben počátkem 13. století na zakázku člena zámožného rodu Rumigny, který založil benediktinský klášter v belgickém městě Florennes. Biskup Gérard de Rumigny získal relikvie svatého Jana Křtitele a později svatého Maura z katedrály v Remeši. Proto také relikviář vznikl – do těchto schránek bývaly uloženy části těl světců nebo předměty, které souvisely s Ježíšem Kristem.

Po Francouzské revoluci byl klášter zrušen, relikviář se stal vlastnictvím jiného kostela ve Florennes. Byl však částečně poškozen. Od církevní rady jej roku 1838 koupil za 2500 franků šlechtic Alfred de Beaufort. V polovině 19. století nechal pozlacenou schránku zrestaurovat nákladem 3 tisíc franků. Roku 1888 byl relikviář vystaven v Bruselu, o rok později jej Alfred de Beaufort převezl na svůj zámek v Bečově nad Teplou.

Ing. Irena Drbalová

6. 11. 2010

Jiří Kráčalík: Hory ve fotografii (1970 - 1990)

Výstava z cyklu "Umění na papíře" v kavárně Lucerna

Výstava bude instalována 21. 11. 2010 v kavárně Lucerna a potrvá do konce roku. Výstava je volně přístupná, otevřeno denně od 10 do 24 hodin, vstup volný.

Krásný prostor kavárny v předsálí kina Lucerna je již několik let místem konání zajímavých výtvarných výstav. Od r. 2005 zde v cyklu „Umění na papíře“ představilo mnoho výtvarníků svá díla, např: typografii, grafiku, gumotisk, lept, koláž či kresbu pastelem.

Pro letošní rok dochází k malé změně, ale základní zadání zůstává - všechny práce budou na papíře... jen výtvarná technika se mění. Klasické grafické techniky vystřídají poněkud modernější – techniky fotografické. Letošní výstavní cyklus bude věnován fotografii v co největší šíři jejich možností a technických proměn. Hlavní pozornost bude věnována vlastní specifice fotografie – schopnosti jedinečným způsobem zachytit neopakovatelné okamžiky života a světa kolem nás. A protože sama Lucerna, která se nachází v centru Prahy, byla v mnoha historicky důležitých okamžicích jevištěm mnoha příběhů – objeví se také její sály i její okolí, na fotografiích, které zde vznikly…..

Kurátorem výstavního cyklu je Pavel Vácha, fotograf, jeden z prvních absolventů oboru umělecké fotografie na pražské FAMU. Jeho fotografie byla vystaveny na desítkách výstav doma i v zahraničí a jsou ve sbírkách řady galerií a muzeí.

Palác Lucerna se prezentací výtvarných děl snaží Pražanům i návštěvníkům Prahy představit zajímavé umění a zpříjemnit prostředí kavárny Lucerna.

Další – a poslední letošní – výstavou tohoto výstavního programu v rámci dlouhodobého cyklu Umění na papíře bude opět výstava černobílých fotografií. Fotografií krajiny a člověka, krajiny často v jejích extrémních podobách. Extrémní podobu má krajina v horách, kde její podobu kromě geologických podmínek modeluje drsné počasí, krajina se zde často – a na dlouhou dobu – převléká do bílého: skrývá se pod led a sníh. Ve velmi drsných podmínkách se krajina setkává s člověkem, který za ní putuje…

Jiří Kráčalík (1954) se s fotografií začal seznamovat už za klukovských dob, vzpomíná, že již v roce 1968 s tatínkem fotografoval, tenkrát Werrou s pevným objektivem. Pomalu získával zkušenosti – a patrně toto klukovské zaujetí vedlo dál jeho životní cestu. Po absolvování devítiletky se v Olomouci vyučil reprodukčním grafikem. Potom studoval dálkově obor polygrafie na pražské Průmyslové škole grafické, pokračoval studiem na katedře sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci.

Souběžně s fotografií ale do jeho života vstoupily i hory. Již od šesti let se s tatínkem s nimi postupně seznamuje. Začíná v blízkých Beskydech, jak dnes říká „na krtincích“, ale postupem času se vypravuje do Roháčů, prochodí Malou i Velkou Fatru, vystoupí na první opravdu velké hory ve Vysokých Tatrách. Setkává se ale i s horami na fotografiích, poznává snímky Viléma Heckela, našeho klasika horské fotografie, je jimi okouzlen – a hory se stávají i jeho osudem. Využívá všech možností dostat se do hor, putuje do všech hor, které byly pro nás v době totalitních omezení dostupné. První opravdu „velké hory“ poznává na Kavkaze, prochodí hory v Rumunsku i Bulharsku, vystoupí na všechny dostupné vrcholy, poznává Julské Alpy, které mu ukazují cestu ke skutečným velehorám. Stoupá do hor a stále fotografuje…

Po roce 1989 zakládá cestovní kancelář a současně pracuje jako turistický průvodce… jeho cesty vedou opět do hor… díky změně politických poměrů se jeho horizonty otevírají do dříve netušené šíře. Dostává se do všech světových velehor a seznam HOR, na které vystoupil, se rychle prodlužuje… Dolomity, Taury, Savojské Alpy, Bernina, Pyreneje, hory polárních oblastí, Kavkaz, velehory Afriky, Ural, Apalačské pohoří v USA, Himalaje… a přibývají další…

…a stále fotografuje. Již v roce 1975 má první samostatnou výstavu. V Ostravě. Výstavu s výmluvným názvem: Láska jménem hory. Podobně jako přibývá seznam hor, roste i seznam výstav, dnes už jich je několik desítek… a stále přibývají další…

Jiří Kráčalík ale nezůstává jen u hor a fotografie - jeho zájem o cestování, turistiku, přírodu a život v ní hledá další realizace. Zakládá, organizuje a řídí Mezinárodní festival outdoorových filmů, který letos má již osmý – a velice úspěšný ročník.

Ovšem i přes náročné organizační nasazení si J. Kráčalík najde čas na daleké cesty, před nedávnem se vrátil z Aljašky, kde jej, jako na všech cestách, doprovázela kamera. Už několik let to není klasická filmová - ale už digitální… Na naší výstavě se ale setkáte jen s klasickými fotografiemi, pořízenými na film a klasicky zpracovanými… Na ty z digitálních kamer nás Jiří Kráčalík jistě nenechá dlouho čekat, příští výstava bude už zcela digitální…

Prostřednictvím Kráčalíkových fotografií se vydejte na cestu za krásou hor a setkejte se s lidmi, kteří k nim mají opravdu blízko…

Pavel Vácha

1. 11. 2010

Jiří Melantrich z Aventina

Na příští rok připadá 500. výročí narození českého tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina. Vydal více než 200 tisků, k nejvýznamnějším z nich patří Bible česká, která vyšla v několika vydáních a české a německé vydání Mattioliho Herbáře. K výročí jeho narození bude v červnu 2011 vydána stříbrná pamětní mince.

Podrobnosti a celý článek o   významném českém tiskaři, jeho životě a práci (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Divadlo ABC představení „Třikrát život“

Doporučuji výše uvedené divadelní představení, všem kdo si jdou rádi do divadla „vylepšit náladu“.

Autorka  Yasmina Reza  narozená ve Francii (1959), jejíž matkou je maďarská houslistka a otec Iráčan (obchodník), studovala divadelní vědy, divadelní školu a několik let hrála, než začala sama psát. Na kontě má několik her.

Tato divadelní hra je vtipným náhledem do života dvou manželských párů ve třech jejich vzájemných setkáních. Kdy se mezi nimi odehrávají různé komické a přitom vtipné situace. Je to roztomilá konverzační komedie (alespoň podle mne).

Jeden manželský pár představují Veronika Gajerová s Otakarem Brouskem ml.
A druhý pár tvoří Simona Stašová spolu s Oldřichem Víznerem.

Představení je bez přestávky a trvá asi 2 hodiny.

Ing. Irena Drbalová

1. 11. 2010

Věda a technika v počátcích historie lidstva

Věda a technika provází lidstvo od samých počátků jeho existence. Od počátku doby kamenné k době železné, od objevů jednoduchých nástrojů až k získávání kovů z rud uplynuly miliony let. A na konci této první etapy vývoje lidstva se objevuje antické Řecko, kolébka současné civilizace.

Nejstarší poznatky o stavu vědy a techniky v pravěku vyvozujeme z archeologických nálezů. Definujeme-li vědu jako snahu o poznání přírody, pak její zárodek existuje již od počátku lidstva na Zemi. Střídání dne a noci a změny ročních období vytvářely základní rytmus existence člověka a na poznání přírodních jevů záviselo jeho bytí a nebytí. Vhodný kámen nebo kus dřeva jako nástroj k získání potravy a k obraně byly jeho prvními technickými objevy.

Podrobnosti a celý článek o   Vědě a technice v počátcích historie lidstva (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Staroměstský orloj

Jedna z nejnavštěvovanějších pamětihodností Prahy – Staroměstský orloj slaví letos šestisté výročí.vzniku. První písemné zmínky o něm pocházejí z roku 1410, nejstarší částí je mechanický hodinový stroj a astronomický číselník, dílo hodináře Mikuláše z Kadaně

Staroměstský orloj je jedním z nejznámějších orlojů na světě. Je dominantou jižní strany radniční věže. První zmínka o tomto orloji je v písemných pramenech již v roce 1410.

Podrobnosti a celý článek o   Staroměstském orloji (formát pdf).

ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Jacques - Yves Cousteau

Před 100 léty se narodil významný oceánograf Jacques-Yves Cousteau, který celý svůj život zasvětil výzkumu, ochraně a popularizaci života v mořích a oceánech.

Podrobnosti a celý článek o výzkumu a popularizaci  života v mořích a ocaánech. (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 11. 2010

Výtvarné umění helénismu

Na letošní rok připadá 2500. výročí bitvy u Marathónu, kde Řekové úspěšně odrazili první pokus Peršanů o proniknutí do Evropy. Za 160 let po této bitvě Alexandr Veliký přenesl své výboje na jejich území a na blízký východ. A s ním pronikl na několik dalších století do této oblasti řecký jazyk a kultura. Toto období helénismu je m.j. i dobou vzniku vrcholných výtvarných děl, které dodnes obdivujeme.

Výtvarné umění starého Řecka, co bylo v pozadí tohoto umění nebo spíše, co bylo pod ním? Z jaké půdy vyrůstalo? Kde se vzal cit a um a obratnost rukou? Kde byly základy uměleckého rozmachu etnik, vzdálených od nás dvacet až dvacet sedm století? Podrobnosti a celý článek o  Výtvarném umění helénismu  doplněný zajímavými obrázky(formát pdf).

Ing. Jaromíra Jírů

21. 1. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V únoru 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1. 2. Nějak se to komplikuje USA 13:30
  8. 2. Bílá stuha Rak/FRA/SRN 13:00
12. 2. Nebe, peklo...zem SR 15:00
15. 2. Na velikosti záleží Izrael/FRA/SRN 14:00
19. 2. Bílá stuha Rak/FRA/SRN 13:00
22. 2. Pouta ČR/SR 13:00
26. 2. New Yorku, miluji tě Fra/USA 14:00

Šej

1. 1. 2010

Emil Škoda, zakladatel Škodových závodů v Plzni se narodil před 170 léty. V roce 1869, tedy před 140 lety koupil malý strojírenský závod, který přeměnil ve světově proslulý podnik.

Podrobnosti a celý článek Emil Škoda, zakladatel Škodovky  a jeho život.(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 1. 2010

Josef Zítek

Významný český architekt Josef Zítek zemřel před 100 lety

Podrobnosti a celý článek Josef Zítek  a jeho životní dílo(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 1. 2010

Joachim Barrande

Joachim Barrande, významný vědec v oblasti paleontologie se narodil před 210 lety

Podrobnosti a celý článek Joachim Barrande  a jeho životní dílo(formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 1. 2010

Louis Blériot

Před 100 léty uskutečnil Louis Blériot první přelet kanálu La Manche. Za pouhých 10 let nato, v roce 1919 byl již proveden první přelet Atlantského oceánu  Louis Blériot (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 1. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V lednu 2010 promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  1. 1. Zemský ráj to napohled ČR 13:30
  4. 1. Prorok FR/IT 13:30
  8. 1. Galimatyáš FR 14:00
11. 1. Kawasakiho růže ČR 14:00
15. 1. Projekt 100 - Fish tank GB 14:00
18. 1. Projekt 100 USA 13:30
25. 1. Imaginarium dr.Parnase FR/Kan/USA 14:00
29. 1. Nějak se to komplikuje ČR 13:30

Šej

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]