Kultura

Vaše příspěvky - období: červenec 2009

24. 7. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V srpnu promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  3. 8. Všude dobře, proč být doma USA/GB 15:00
  7. 8. Vicky Cristina Barcelona USA/Španělsko 15:00
10. 8. Muž a jeho pes FR 14:00
14. 8. Mary a Max Australie 15:00
17. 8. Wrestler ČR 14:00
21. 8. Hranice ovládání USA 14:00
24. 8. Coco Chanel FR 14:00
28. 8. Zažít Woodstock USA 14:00
31. 8. Hodinu nevíš ČR 14:00

Šej

1. 7. 2009

Nová možnost trávení volného času pro seniory a jejich vnuky !

Počátkem července se v Praze – Smíchově otevírá jeden z nejzajímavějších projektů poslední doby a nová možnost zajímavého trávení volného času jak pro seniory, tak i pro jejich vnuky. Království železnic v obchodním komplexu Anděl City. Zábava, která fascinuje člověka od dětství do stáří - modelová železnice.

Návštěvník zde najde: koleje, výhybky, troleje, lokomotivy, vagóny, hykláky, semafory, přejezdy, závory, šturcy, stromy, návěstidla, silnice, křoví, hory, auta, lidi, srnky, kostely, digitální moduly ...

Otevíraci doba: pondělí - neděle 9:00 - 21:00. Ceník vstupenek: Sleva ve výši 30 % platí pro všechny vstupenky zakoupené mezi 1. 7. a 30. 9. 2009

Ing. Musilová Kamila

1. 7. 2009

O sousoší sv.Kříže na Karlově mostu

Uvedené staré sousoší - třetí skupina soch na pravé straně směrem od Starého Města - vzbudilo v poslední době dvakrát větší pozornost. Naposledy v roce 2007 kdy koncem ledna poškodil neznámý pachatel hebrejský nápis v jeho horní části. Od té doby střeží sochy na Karlově mostě kamery. A co víme právě o této skupině soch?

Na místě kde se nachází stál od nepaměti – jako první na Karlově mostě - dřevěný kříž. Další sochy následovaly až v l7. století. Ve středověku před ním bylo popraviště kde byli katem stínáni odsouzení pachatelé zločinů. Jiní byli spoutaní v pytli házeni do Vltavy. Tresty zde byly vykonávány také na nepoctivých pekařích a obchodnících, kteří se prohřešili proti svým zákazníkům. Podvodníci byli ve velkých proutěných koších ponořováni pod hladinu Vltavy.

Původní dřevěný kříž byl zničen v roce 1419 při husitských válkách. Jeho následovník pak padl v roce 1613 za oběť větrné bouři. Další, rovněž dřevěný, byl zničen na konci třicetileté války během bojů se Švédy v roce 1648. Dnešní, s plastikou ukřižovaného Ježíše, byl instalován v roce 1659 za přispění pražského magistrátu. Ten koupil sochu odlitou původně pro most v Drážďanech za 500 říšských tolarů. Brzy k ní byly přidány ještě další dvě sochy - Panny Marie a svatého Jana Evangelisty - odlité z olova. Zhotovil je pražský zvonař Mikuláš Löw z Löwenbergu. Ty však v roce 1861 beze stopy zmizely. Ve stejném roce byly nahrazeny dvěma sochami z pískovce od Emanuela Maxe, které tam stojí dodnes. Zvláštní je pozlacený, hebrejským písmem psaný, nápis u sochy Ježíše na kříži - Svatý, svatý, svatý je Pán - který prý je při tomto textu a provedení urážlivý pro příslušníky židovské víry. Zhotovení nápisu v roce 1696 musel jako pokutu a trest zaplatit neznámý žid, který byl tenkrát obžalován, že se kříži posmíval. V kartuších v podnoží kříže připomíná tuto událost až do dnešního dne uchovaný text v češtině, latině a hebrejštině.

A někteří čtenáři těchto řádků si možná vzpomenou na devadesátá léta minulého století kdy zesílil v Praze příliv zahraničních návštěvníků a z jejich řad se objevil požadavek, aby nápis byl odstraněn. Důsledkem jednání o tomto požadavku je další, nový text umístěný na zdi pod křížem, vysvětlující pro dnešní dobu, že se jedná o starou, historickou památku.

Ing. Musilová Kamila

1. 7. 2009

Mezinárodní sborový koncert

Mezinárodní sborový koncert - International choir concert se koná ve čtvrtek dne 16. 7. v 19hodin v kostele Sv. Martina ve zdi, Martinská ulice, Praha 1

  • Účinkují: IUVENTUS PAEDAGOGICA, sbormistr Jitka Paličková
  • BRAMPTON FESTIVAL SINGERS, sbormistr: Robert Henning

Vstup volný

Sej

1. 7. 2009

Kino Lucerna - sleva pro seniory

V červenci promítá kino Lucerna nové filmy pro seniory.

Datum Film Produkce Začátek
  3. 7. Jménem krále ČR 15:00
  6. 7. Předčítač USA/SRN 14:00
  8. 7. Nouzový východ VB/USA 14:00
10. 7. T.M.A. ČR 14:00
13. 7. Dobře placená procházka ČR 14:00
17. 7. 35 panáků rumu FRA/SRN 15:00
20. 7. Pokoj v duši SK 14:00
24. 7. La Boheme Rak/SRN 14:30
27. 7. Operace Dunaj Polsko/ČR 14:00
31. 7. Vévodkyně VB 14:30

Šej

1. 7. 2009

Začátky letecké výroby v ČSR

V roce 1919 vznikly v ČSR tři letecké továrny – AERO, AVIA a LETOV. Tento příspěvek je věnován firmě AVIA, která byla před 2. světovou válkou a až do roku 1960 největším výrobcem letadel v ČSR. Podrobnosti a celý článek Začátky letecké výroby (formát pdf).

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2009

Karl Friedrich Benz

Karl Friedrich Benz, konstruktér a výrobce prvního automobilu se spalovacím motorem zemřel před 80 léty.

Konec 19. století přinesl mimo jiné i vynález spolehlivě fungujícího spalovacího motoru. A od něj byl jen krůček k automobilu. Za den zrození automobilu je považován 29. leden 1886, kdy byla patentována tříkolka s drátěnými koly poháněná motorem o výkonu 0,9 k, sestrojená K. Benzem.

Karl Friedrich Benz  se narodil 23. listopadu 1844 v Baden Mühlburgu (nyní část Karlsruhe). V Karlsruhe navštěvoval základní školu a později také polytechniku. V roce 1871 založil svou první firmu pro stavbu strojů a různých zařízení.

Zajímal se o spalovací motory a. první patent na vylepšení konstrukce spalovacího motoru obdržel roku 1879. Založil pak v Mannheimu závod na výrobu průmyslových motorů. a začal se zabývat myšlenkou vytvořit prakticky využitelný automobil. Na rozdíl od jiných konstruktérů, kteří s pokoušeli zabudovat motor do kočáru (např. Daimler) si Benz uvědomil, že vývoj motoru musí probíhat současně s vývojem vozu. Začal tedy s návrhem čtyřdobého motoru podle Ottova patentu a podvozku tříkolového vozu s elektrickým zapalováním, diferenciálem a vodním chlazením . Svůj automobil předvedl v roce 1885 v Mannheimu a hned v v červenci 1886 začal s prodejem svých automobilů. V roce 1888 jeho žena Berta podnikla (řídila sama a měla sebou své dva syny, kterým bylo 14 a 15 let !) cestu z Mannheimu do 100 km vzdáleného Pforzheimu a prokázala tak spolehlivost tohoto vozidla. V té době to byla nejdelší cesta automobilem. V roce 1893, se stala tato tříkolka prvním hromadně vyráběným automobilem. To už ale Benz začal vyrábět i čtyřkolové automobily, o které byl rovněž zájem.

Benz  byl typickým vynálezcem s mnoha výbornými nápady, ale s malými schopnostmi jako podnikatel a proto se spojil se svým konkurentem  Daimlerem  a založili spolu automobilku  Daimler-Benz . Dnes se s jeho jménem setkáváme u značky Mercedes-Benz a denně také ve slově benzín.

Karl Friedrich Benz  zemřel v Mannheimu 4. dubna 1929 ve věku 85 let. Jeho žena Berta zemřela v roce 1944 ve věku 95 let.

Vedle K. Benze jsou se vznikem automobilu se spalovacím motorem spojena i další jména:

  • Nicolaus August Otto  (1832 -1891) – jeho čtyřtaktní motor se zvýšeným kompresním poměrem patentovaný v roce 1877 se stal základem pro stavbu pozdějších spalovacích zážehových motorů. V roce 1884 zdokonalil elektrické zapalování a tak bylo možno přejít na spalování kapalných paliv a motory mohly být mobilní.
  • Rudolf Diesel  (1858 – 1913) jeho vznětový spalovací motor byl patentován v roce 1892, palivem pro první prototyp byl uhelný mour, až později přešel na petrolej a od roku 1897 na naftu. Vznětové motory se díky nízké spotřebě rychle uplatnily na železnici a na lodích.K jejich užití pro automobily došlo mnohem později, když se podařilo výrazně snížit jejich hmotnost.
  • Gottlieb Daimler  (1834 – 1900) postavil v roce 1885 rychloběžný vzduchem chlazený svislý jednoválec, který zabudoval do dřevěného dvoukolového rámu – tak vznikl první motocykl. Jeho čtyřkolový motorizovaný kočár“ s motorem o výkonu cca 1,5 k se pohyboval rychlostí až 16 km/h

Za pouhých 15 let po zahájení hromadné výroby Benzovy tříkolky prohlásil  Henry Ford   ( 1863 - 1947) : „Postavím Ameriku na kola“ a uvedl na trh svůj legendární model Ford T. Během několika let již vyráběl ročně statisíce těchto vozů a automobil se stal symbolem a fenoménem dvacátého století.

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2009

Alfons Mucha

Alfons Mucha, jeden z hlavních tvůrců secesního stylu, zemřel před sedmdesáti lety.

Alfons Mucha  je nejznámějším českým secesním umělcem a to hlavně díky svým plakátům pro Divadlo Sarah Bernhardtové v Paříži. Mucha ale nemaloval pouze plakáty, vytvořil také mnoho knižních ilustrací, dekorativních zástěn, reklam, šperků, dekorativních sošek i architektonických návrhů.

Narodil se 24.července 1860 v Ivančicích v rodině soudního zřízence, studoval v Brně na Slovanském gymnáziu, ale studium nedokončil, protože chtěl studovat na Umělecké akademii v Praze, kam však nebyl přijat. Vystřídal pak různá zaměstnání, maloval divadelní dekorace, restauroval staré obrazy a v 1885 odešel studovat na Akademii v Mnichově a po dvou létech do Paříže na Akademii Julian a krátce na Akademii-Colarossi.

Období jeho největší slávy odstartovala zakázka na vytvoření plakátu pro divadelní hru Gismonda, ve které hrála hlavní roli Sarah Bernhardtová. Herečce se zalíbil návrh plakátu tak, že s Muchou uzavřela smlouvu na další léta a Mucha se stal známým téměř přes noc. Plakát Gismonda představoval v té době něco zcela nového a styl Art Nouveau (secese) byl často nazýván stylem Alfonse Muchy.

Kolem roku 1903 začal uvažovat o projektu Slovanská epopej,který měl zobrazit historii Slovanů. Odjel do Ameriky, aby získal peníze pro tuto práci. To se mu podařilo až když se seznámil s americkým průmyslníkem a diplomatem Ch. R. Cranem, který mu slíbil financování celého projektu. Za svého pobytu ve Spojených státech uspořádal několik výstav na př. ve Philadelphii, Chicagu a Bostonu a provedl výzdobu hlediště Německého divadla v New Yorku. V roce 1909 se vrátil domů a začal se připravovat na práci na Slovanské epopeji. Dostatečně velký prostor vhodný pro umístění několika rozměrných pláten vedle sebe tak, aby na nich mohl pracovat současně našel na zámku Zbiroh. Již v prosinci roku 1912 byla hotová první plátna o rozměrech 6x8 m a v roce 1919 bylo vystaveno prvních 11 obrazů v pražském Karolinu. Další dvě výstavy se uskutečnily v Americe a sklidily stejný úspěch jako výstava v Praze. Cyklus dvaceti monumentálních pláten Slovanské epopeje předal Mucha 1. září. 1928 městu Praze jako dar. Plátna byla vystavena ve Veletržním paláci.

Souběžně s prací na Slovanské epopeji provedl např. i vyzdobení části interiérů Obecního domu v Praze, vytvořil návrh na československý státní znak, návrhy na poštovní známky a na nové československé bankovky. Významnou prací byla i dodnes obdivována pestrobarevná okenní vitráž ve Svatovítské katedrále. Typická pro něj je pečlivost, se kterou pracoval na všech svých projektech. V roce 1938 začal pracoval na triptychu Věk rozumu, Věk moudrosti a Věk lásky, který ale již nedokončil.

Zemřel v noci 14. července 1939 po výslechu na gestapu. Byl pohřben na Slavíně na Vyšehradě v Praze.

Soubor pláten Slovanská epopej je umístěn na zámku v Moravském Krumlově. Praha dodnes nenašla důstojný prostor, kde by mohla být tato plátna instalována. Situace je o to složitější, že zámek v Moravském Krumlově je ve špatném stavu a majitel zámku vypověděl smlouvu o dalším umístění tohoto souboru pláten.

Alfonse Muchu lze bezesporu řadit mezi hlavní tvůrce secesního stylu. Jeho dílo je všeobecně oblíbené a uznávané, a může se zdát, že je více oceňováno v zahraničí než doma. K výročí úmrtí Alfonse Muchy je ve Vídni v Dolním Belvederu uspořádána rozsáhlá výstava jeho děl, včetně dvou pláten Slovanské epopeje – „Slavnost na Rujaně“ (1912) a „Schůzka na Křížkách“ (1916). Z Vídně bude výstava přemístěna do Mnichova a potom do Montpellieru. I když významná díla na tuto výstavu byla zapůjčena z českých muzeí a galerií, u nás tuto výstavu neuvidíme.

Secese se výrazně objevila na konci 19. století. Řada mladých umělců v Evropě nebyla spokojena s rychlou industrializací. a tento nový styl se stal přesně tím, co umělci vyžadovali Secese byla charakterizována obnoveným zájmem o přírodní, plynulé tvary a subjektivní cit pro duchovní obsah. Křivky, spirály a bohaté ornamenty se staly oblíbenými znaky tohoto stylu a byly používány na skle, keramice, v architektuře i grafice. Nový styl se stal brzy velmi populární a rychle se šířil do hlavních center kultury západní Evropy.

Ing. Jiří Valenta

1. 7. 2009

Albert Einstein

Tvůrce teorie relativity Albert Einstein se narodil před 130 lety

Albert Einstein  se narodil 14. března 1879 v Ulmu. V deseti letech začal se samostudiem přírodních věd a nastoupil na. gymnázium v Mnichově. Studium mu nedělalo problémy, ale nesnášel biflování a přísnost, které na německých školách panovaly. Gymnasium nedokončil a v r. 1894 se přihlásil k přijímacím zkouškám na Polytechnický institut do Curychu, ale nebyl přijat. a tak pokračoval na střední škole ve švýcarském Aarau, která měla velmi dobře vybavenou fyzikální laboratoř a následně na pedagogické fakultě curyšského institutu se zaměřením na matematiku a fyziku (1896 - 1900).

V roce 1901 získal švýcarské občanství a místo na patentovém úřadě v Bernu jako technický expert. Při svém zaměstnání měl dostatek prostoru k práci na svých vědeckých pracích v oblasti teoretické fyziky. Publikoval články o difúzi, fotonech, Brownově pohybu a hlavně známou speciální teorii relativity pod názvem “K elektrodynamice pohybujících se těles” a v roce 1905 obhájil doktorát. Publikování teorie relativity mu vynesla vysokou vážnost a v roce 1909 mu byl udělen titul doktora honoris causa na ženevské univerzitě a v létech 1909 – 1911 působil jako mimořádný profesor teoretické fyziky na curyšské univerzitě. Po krátkém působní v Praze na pražské německé univerzitě (1911-12) se vrátil na polytechnický institut do Curychu, kde pracoval především na zobecnění teorie relativity, kterou v roce 1913 na kongresu přírodovědců ve Vídni presentoval jako novou teorii gravitace.

V roce 1914 se stal profesorem fyziky na univerzitě v Berlíně a ředitelem tamního Institutu císaře Viléma.a v roce 1915 dokončil práci na obecné teorii relativity, která představovala zvrat v celém dosavadním pojetí fyziky. Některé její postuláty , zvláště vazby mezi gravitací a geometrickými vlastnostmi časoprostoru, potvrdila astronomická měření 29. května 1919 při sledování zatmění Slunce, kdy bylo experimentálně dokázáno zakřivení prostoru v blízkosti slunce. Jiné závěry teorie relativity se však dosud uspokojivě nepodařilo dokázat.

Roku 1923 obdržel Nobelovu cenu za objevení zákona fotoelektrického efektu a za další práci v oboru teoretické fyziky.

V Německu zůstal až do roku 1933, kdy byl přinucen politickou situací emigrovat do USA. Získal místo profesora teoretické fyziky ve fyzikálním ústavu v Princetonu. a mohl se plně věnovat svému bádání. V roce 1938 vydal knihu „Vývoj fyziky“, která podávala populární vysvětlení teorie relativity. V době princetonského pobytu patřil k nejpopulárnějším osobnostem mezi americkými vědci.

V srpnu 1939 upozornil na aktivity Němců v oblasti vývoje jaderné bomby a vyzval americkou vládu, aby se v této oblasti také angažovala. Když však bylo Německo poraženo, snažil se odvrátit hrozbu bombardování japonských měst. Cítil osobní zodpovědnost za celou jadernou tragédii a stal se předsedou sdružení amerických fyziků, které se postavilo proti zneužití jaderné energie pro válečné účely.

Zemřel 18. dubna 1955 v Princetonu. Byl pohřben bez církevního obřadu a oficiálních ceremonií jen v přítomnosti několika nejbližších přátel a jeho popel byl rozptýlen do vzduchu.

Ing. Jiří Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]