Kultura

Vaše příspěvky - období: květen 2007

18. 5. 2007

Japonská ikebana

Výstava je otevřena ve dnech 24.5-26.5.2007 v Paláci Austria, Praha 5, Štefánikova 25

Doprovodný program výstavy:

 1. Čtvrtek 24.5.2007
  • 10.00-12.00 origami pro školz, Česká origami společnost
  • 14.00-15.00 ukázka instalace květin, Eva Šumberová-Prague Sógetsu Study Group
  • 15,00-17.00 orogami pro všechny, Česká origami společnost
  • 17.00-18.00 předvedení čajového obřadu, Čajová škola Urasenke
 2. Pátek
  • 10.00-12.00 origami pro seniory, Česká origami společnost
  • 15.00-17.00 origami pro všechny, Česká origami společnost
  • 19.00 představení japonského divadla Kyiogen
 3. Sobota
  • 11.00-12.00 origami pro děti, Česká origami společnost
  • 14.00 prohlídka výstavy s výkladem

Vstupné, včetně doprovodných programů:

 • základní: Kč 90,-
 • snížené Kč 50,-
 • na představení japonského divadla platí samostatné jednotné vstupné Kč 150,-

Šej.

15. 5. 2007

Veselí senioři

Na sklonku loňského srpna byl v Praze založen nový nadační fond nazvaný Veselý senior, zaměřený na pomoc seniorům. Svůj název odvozuje od skutečnosti, že s humorem jde všechno snáz.

Mezi základní cíle fondu patří na prvním místě „změnit dosavadní stereotypní pohled na stárnutí a stáří, překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů ve společnosti“, jak se píše na jeho webových stránkách. Za krátkou dobu své existence již stihl uspořádat několik akcí.

Nejbližší setkání se bude konat v sobotu 19. května pod názvem Malování s Veselým seniorem ve Valdštejnské zahradě. Akce je koncipována jako zábavné odpoledne pro celou rodinu. Účast přislíbily známé osobnosti, jež si zahrají na pouliční malíře a na přání namalují portréty návštěvníků. V plánu je i hudební a taneční vystoupení seniorů. Takže, kdo nemá dosud program na tuto sobotu, může zkusit Veselého seniora!

PhDr. Alena Kahovcová

9. 5. 2007

Historický Zderaz v průběhu staletí, lokace zmizelých církevních památek a sídla krále Václava IV.

K historickému jádru Prahy, zapsaném jako prvořadé dílo v seznamu památek UNESCA, patří velkorysé dílo císaře Karla IV. – založení Nového Města pražského, ke kterému patří také již dříve připomínané území Zderazu.

Zderaz - Neznámý Zderaz v průběhu staletí – další pokračování:

 • Řád křižovníků
 • Kostel sv. Petra a Pavla
 • Kaple Božího hrobu

Podrobnosti: Řád křižovníků - celý článek (formát pdf).

Jaroslava Navrátilová , Dr. Soňa Rybičková

9. 5. 2007

Ještě jednou Codex gigas

V Národní knihovně v Praze bude koncem tohoto roku vystaven vzácný rukopis Codex gigas, který v roce 1648 odvezlo z Prahy švédské vojsko spolu s mnoha jinými uměleckými předměty

Codex gigas, zvaný též  Ďáblova bible  je vzácný rukopis ze začátku 13. století. Vznikl v benediktinském klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Obsahuje celou bibli a jeden z nejstarších opisů Kosmovy kroniky. Kniha má 624 ručně psaných pergamenových stran s nádhernými iluminacemi, je 92 cm vysoká, 50cm šroká a váží 75 kg. Název Ďáblova bible je odvozen od unikátního vyobrazení ďábla na straně 290 této knihy. Podle legendy si ji ďábel vymínil, protože pomohl jednomu z mnichů při opisování.

V červenci 1648 knihu odvezla z Prahy švédská vojska a nyní je majetkem Královské knihovny ve Stockholmu. Kniha po dokončené digitalizaci bude zapůjčena do Prahy a bude vystavena v Národní knihovně od 19. září 2007 do 6. ledna 2008.

Více o "Knize knih" nebo "Knihovně v jedné knize"najdete na  internetu.

Ing. Jírů, Ing. Valenta

1. 5. 2007

Historický Zderaz v průběhu staletí, lokace zmizelých církevních památek a sídla krále
Václava IV.

K historickému jádru Prahy, zapsaném jako prvořadé dílo v seznamu památek UNESCA, patří velkorysé dílo císaře Karla IV. – založení Nového Města pražského, ke kterému patří také již dříve připomínané území Zderazu.

Zderaz - Neznámý Zderaz v průběhu staletí – další pokračování – Svatováclavské lázně. Podrobnosti Svatováclavské lázně - celý článek (formát pdf).

Jaroslava Navrátilová , Dr. Soňa Rybičková

1. 5. 2007

Před 400 léty se narodil Václav Hollar

Wenceslaus ( Václav) Hollar Bohemus (1607-1677) byl významný rytec a kreslíř období baroka. Z Čech odešel v pobělohorském období, pravděpodobně proto, že chtěl do světa. Od roku 1627 působil ve Frankfurtu nad Mohanem ,ve Štrasburku, Kolíně nad Rýnem a Antverpách. V roce 1636 se usadil v Anglii, kde prožil většinu svého života. Pracoval ve službách Thomase Howarda z Arundelu , hodně cestoval a prožil v životě mnohá dobrodružství, při jedné ze svých cest zažil námořní bitvu s piráty.

Učil kreslit anglického krále a musel uprchnout z Anglie za občanské války. Jeho rytiny fascinují dodnes. V jeho díle je skvěle zdokumentována podoba Londýna v 17. století. Je autorem realistických přírodopisných motivů, krajin, vedut, map, portrétů, městských prospektů, krojů a zátiší na volných listech i v souborech. Při krátké návštěvě Prahy v roce 1636 vytvořil mnoho pohledů na Prahu.. I když většinu života prožil v cizině, zůstal Čechem a dával to zřetelně najevo, ale je více znám a oslavován v Anglii než u nás.

Na léto se připravuje serie výstav jeho děl v Londýně a v Praze. Více informací o jeho životě se musí hledat na webových stránkách v angličtině, v češtině je nabídka malá a velmi kusá.

ing. J. Jírů, ing. J. Valenta

14. 5. 2008

Praha město divadel ?

Po odeslání petice části divadelní veřejnosti, kterou jsem též podepsal, se postoj magistrátu nezměnil, Měl jsem ovšem možnost od té doby slyšet znovu názor radního Richtera a stínového ministra kultury Jandáka. Trochu kajícně jsem si uvědomil, že prostředky z našich daní nejsou neomezené a proto je nutné postupovat buď selektivně nebo již z hlediska „kmenových“ divadel hlavního města Prahy. V tom je právě velký a s prominutím sice komerční ale hloupý omyl magistrátu a odborníků, kteří mu pomáhali ve vypracování dnes již schváleného postupu.

Za kmenové divadla Prahy považuje tento návrh jen divadlo Na Vinohradech a divadlo Minor. Pro tak velké město je to méně než málo. I kdybychom se neohlíželi na česká, moravská a slezská větší města a i vyspělý, ekonomicky uvažující západ nenašli bychom takovou neschopnost uvědomit si funkci ne zcela komerční kultury pro duchovní život společnosti. Je zde přece možnost nechat jako kmenová divadla aspoň deset scén různého typu.

O této možnosti a její nutnosti je podle mne nutno přesvědčovat odbornou veřejnost spolupracující s magistrátem i samotný magistrát. Celé mi to připadá magistrátní aféru koncipienta Baďury. Je hezké, že vize našich spisovatelů překračují meze staletí ale zase to svědčí o něčem ve státě Dánském (také klasik).

Je samozřejmé, že i při tomto postupu bude podezření z nadržování určitým souborům a jednotlivcům burácet všemi jsoucími masmédii. Tomu se lze dneska jen stěží vyhnout. Přesto doufám, že jako obvykle u nás najdeme schůdné řešení.

Pro ty, kteří chtějí lépe proniknout do tohoto „sporu“ o divadla doporučuji internetové stránky divadel, počínaje divadlem Archa a dále stránky MHMP o kultuře. Jsou tam i odkazy na další materiály.

F. Roušar

1. 5. 2007

Slavná Ďáblova bible bude po tři sta padesáti devíti letech v Praze

„Jedna z nejvýznamnějších evropských knih středověku skutečně poputuje v září do Prahy,“ oznámil českému premiérovi ředitel královské stockholmské knihovny Gunnar Sahlin.

Výška“ 92 centimetrů. Šířka: 50 centimetrů. Hmotnost: 75 kilogramů. Co to je - Codex gigas – neboli slavná Ďáblova bible ze začátku třináctého století. Jedno z nejvzácnějších děl, které kdy vzniklo na českém území a které v červenci 1648 ukradli při svém rabování v Praze Švédové. Včera při návštěvě premiéra Mirka Topolánka ve Stockholmu bylo potvrzeno, že po dlouhých 359 letech se dílo objeví opět v Praze. Topolánek si se zájmem Ďáblovu bibli prohlédl, pochválil ji, že je to „úžasné dílo“. Byl rád, že se dostane na ukázku do Prahy, ale samozřejmě o žádném navrácení ukradených děl v průběhu třicetileté války se při jednáních nehovořilo. „O tom ani šeptem,“ řekl premiér. Švédové totiž vždy odmítali o svém grandiózním lupu z Prahy, který se dá označit za uměleckou krádež tisíciletí, byť i jen diskutovat.

Pokusil se o to počátkem devadesátých let minulého století exprezident Václav Havel, ale se zlou se potázal. Tehdejší mluvčí švédského premiéra Goeransona Martin Lindloem do Česka vzkázal, že „takový požadavek je pochybný, protože by se tak vyprázdnila všechna evropská muzea“.

A Češi mohou být podle všeho rádi, že se teď budou moci alespoň na jedno z tisíců uloupených děl podívat na vlastní oči. Čeští vědci se o zapůjčení bible marně snažili už v devatenáctém století.

Jaroslava Navrátilová – Dr.Sona Rybičková.

1. 5. 2007

Svět knihy Praha 2007

Příští týden začíná 13. ročník mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha. Bude se konat ve dnech 3.--6. května 2007, již tradičně v Průmyslovém paláci na Výstavišti. Kromě akcí zaměřených na odborníky přinese rozsáhlý program pro širokou veřejnost.

Centrální expozice představí knihy z německy mluvících zemí, které vystavují pod společným heslem „Čtením objevovat budoucnost“. Celý veletrh je pak koncipován na téma  Literatura a multimédia.  Bude mu věnován speciální prostor – Pavilón filmu, multimédií a televize, kde se budou prezentovat filmy podle literárních předloh, audioknihy, DVD, internetové literární portály aj. -- to všechno ve speciální technické kvalitě (premiéra Blu-ray Disc). Snížené vstupné na veletrh pro důchodce a děti činí 50,- Kč.

Včera už začaly doprovodné akce, které budou probíhat až do skončení veletrhu: jednak přehlídka Svět knihy ve filmu (kina Ponrepo, Atlas, Francouzský institut), jednak přehlídka Svět knihy na jevišti (Divadlo Komedie, Divadlo Na zábradlí, Švandovo divadlo na Smíchově, Viola, Stavovské divadlo, Studio Rubín, Dejvické divadlo, Strašnické divadlo aj.). Podrobný program.

PhDr. Alena Kahovcová

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]