Kultura

Vaše příspěvky - období: únor 2007

20. 2. 2007

Dva tipy na deštivé dny

Předpoklady expresionismu - výstava obrazů v Městské knihovně.

Pro milovníky výtvarného umění (ale nejenpro ně):
Křičte ústa /Předpoklady expresionismu
Městská knihovna - II. patro. , do 4.3.2007

Expresivní tendence v českém umění na přelomu 19. a 20. století. Ranná tvorba B. Kubišty, E. Filly, A. Procházky a jiných, která je považovaná za expresionistická, je konfrontována s expresivně zdůrazněnými díly generace starších umělců (F. Kupka, F. Bílek, J. Preisler, A. Slavíček, O. Lebeda a další). Výstavu doplňují autoportréty některých umělců.

V dějinách umění označujeme expresionismem tendenci, zdůrazňující psychické momenty tvorby, pokládající umělecké dílo především za projev umělcovy duše a usilující i za cenu deformace o stupňování výrazu. Expresionismus se stal módou v prvních letech po 1918 před nástupem klasicismu.

Jak žili naši prapraprapředci?

Lovci mamutů
Národní museum, výstavní sály v 1. patře, do 30.4.2007.

Období lovců mamutů (30 - 20 tis. let př.n.l.) je obdobím největšího rozmachu paleolitické civilizace. Region Moravy, Rakouska a Slezska byl v té době středem tehdejšího kulturního světa.

Výstava je rozdělena do tří částí - první pojednává o duchovním světě a umění pravěku, druhá se zabývá lovem a získáváním obživy. Poslední část přibližuje obydlí a život ve vesnici.

Vedle chýše našich předků z období mladého paleolitu či modelu výjevu z lovu na mamuta navozuje atmosféru také obydlí lovců. A to uprostřed rekonstruované osady, kde na zemi spí pravěká žena. Z reproduktorů se ozývá řev zvířat a nad osadou se vznášejí siluety ptáků. Nelekněte se repliky mamuta v životní velikosti!

Vystaveny jsou originály nejvzácnějších předmětů, Věstonická Venuše, Předmostecká Venuše či figurka Muže z Brna, které se svým významem rovnají korunovačním klenotům. Nechybějí kosterní pozůstatky a ukázky pravěkých řemesel. Expozici doplňuje filmové pásmo dokumentů.

Ing. Jírů, Ing. Valenta

31. 1. 2006

Karek Čapek : Vám oddaný….

Nově objevené dopisy Karla Čapka

V lednu t.r. vyšla v nakladatelství ARSCI zajímavá kniha obsahující více než sto nově objevených Čapkových dopisů z období 1913-1938. Dopisy jsou adresovány politikům, spisovatelům (H.G. Wells, Galsworthy aj.), novinářům, vědcům i čtenářům. Zvláště zajímavé jsou Čapkovy dopisy presidentu Masarykovi a později Benešovi, které formulují jeho myšlenky o demokracii a jejím poměru k diktaturám, a svědčí o jeho snaze posloužit k vytvoření lepších vztahů v politickém životě československého státu. Kniha obsahuje i předposlední Čapkův dopis který napsal týden před svou smrtí čtenářce Lidových novin.

Velmi pěkná recenze k této knize a k osobě Karla Čapka vyšla v MF DNES 20.1.t.r.

ing. J. Jírů, ing. J. Valenta

31. 1. 2007

Několik zajímavostí z historie ČVUT Praha

České vysoké učení v Praze bylo založeno před 300 roky... Technické vzdělávání tedy probíhá v českých zemích nepřetržitě již od roku 1707. Celý článek k 300. výročí ČVUT (formát pdf)

Ing Jírů, Ing Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]