Kultura

Vaše příspěvky - období: říjen 2007

30. 10. 2007

Koncerty Klubu umění třetího věku

Upozornění na koncerty pořádané v OUSS Praha 4, Podolská 31, vyjímečně v koncertním sále radnice Praha 4, Táborská ul. 350/32. Vstupné 40,- Kč.

 • 8.listopad Klavírní koncert
  3.část díla Edwarda Griega, hraje JUDr. Gérard Langer
 • 22.listopad Koncert
  studentů konzervatoře třídy prof. Jitky Soběhardtové
 • 6.prosinec Violoncellový koncert s klavírem
  prof. Miroslav Petráš – violoncello, prof. Luděk Šabaka – klavír
 • 13.prosinec Adventní koncert
  Pražských pěvců pod vedením sbormistra Stanislava Mistra

Začátky programů jsou vždy v 15.00 hodin. Na jiný začátek je předem upozorněno.

Zpracováno dle vývěsky v OUSS Praha 4,
Podolská 31.

František Pastír

30. 10. 2007

První historicky doložený název naší vlasti

Když dochází k častým diskusím o nejvhodnějším označení, které by reprezentovalo náš národ, Dr. Anna Bauerová ve své knize „Zlatý věk Keltů v Čechách“ poutavým líčením přibližuje první historický doložený název pro naši vlast.

Celý článek Název vlasti  (formát pdf).

Jaroslava Navrátilová, Dr. Soňa Rybičková

16. 10. 2007

Pocta Václavu Hollarovi

Upozornění na 2 akce, které nyní probíhají v Praze při příležitosti 400 výročí narození Václava Hollara

Výstavu k 400. výročí narození a 330. výročí úmrtí Václava Hollara pořádá Národní galerie v Praze v paláci Kinských, 12. října 2007 – 13. ledna 2008

Výstava se koná pod záštitou J.E. Lindy Duffield, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

V Clam Gallasově paláci v Husově ulici se koná do 10.11.2007 výstava k 400. výročí narození Václava Hollara a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců a grafiků. Jedná se o kolekci leptů z tzv.Lukasovy sbírky

Ing. Jiří Valenta

16. 10. 2007

Tajemství Ďáblovy bible

Popis jedné z nejtajemnějších knih svéta.

Celý článek zpracovaný podle časopisu 100+1 (formát pdf).

Ivan Kratochvíl

16. 10. 2007

Víte, kdo byl Dr. Emil Holub ?

Před 160 léty se narodil významný český cestovatel Dr. Emil Holub

Dr. Emil Holub byl jedním z význačných badatelů a cestovatelů v oblasti Afriky, mnoho míst na mapách Afriky vlastně pomohl poznat. Byl světově uznávaným odborníkem, který v neprobádaných končinách riskoval život pro vědu a pokrok. Je škoda, že se dnes o něm málo ví.

Narodil se 7. října 1847 v Holicích v Čechách jako syn lékaře. Již během studií na lékařské fakultě v Praze začal plánovat svou cestu do Afriky. Po promoci v r. 1872 odjel do Kapského města, pracoval 7 let jako lékař v diamantových nalezištích a získával tak prostředky na zabezpečení svých výprav do tehdy neznámého vnitrozemí Afriky.

První dvouměsíční výpravu absolvoval začátkem roku 1873, navštívil mimo jiné i dávné rytiny Křováků v oblasti Reiverstownu a odeslal V. Náprstkovi do Prahy velké množství exponátů, které pak byly vystaveny ve Staroměstské radnici.

Druhou výpravu vedenou severním směrem uskutečnil v listopadu 1873 s cílem dostat se až do oblasti dnešní Botswany, za řeku Limpopo. V dubnu 1874 se vrátil a přivezl přes 400 ks domorodých artefaktů a nákresů, které se staly základem podobných sbírek předních světových muzeí.

Třetí výpravu zahájil v březnu 1875 a cílem cesty byly Viktoriiny vodopády na řece Zambezi. Během cesty ale onemocněl a do Kimberley se vrátil až v listopadu 1876.Přivezl opět cenné sbírky i domorodé artefakty a jako první zdokumentoval kulturu kmenů v oblasti dnešní Botswany, severu Zimbabwe a jižní Zambie.

Do Evropy se vrátil v r. 1879 a uspořádal v Praze velkou výstavu svých sbírek z cesty po Africe. Některé exponáty přednostně prodal Národnímu muzeu v Praze a příteli V. Náprstkovi. Většinu nasbíraných předmětů rozdal buď zdarma nebo za symbolickou cenu školám. Své zážitky z cest popsal v dvoudílném cestopisu „Sedm let v Jižní Africe“, který byl vydán v roce 1880 v Praze.

Při své další cestě chtěl projít celou Afriku od jihu až na sever, ale to se mu nepodařilo uskutečnit., Koncem roku 1883 se vydal za řeku Zambezi, ale tentokrát byl stíhán řadou problémů – nemocemi, úhynem tažného dobytka a nakonec i přepadením, při kterém byl jeden člen expedice domorodci zabit a jeden zraněn a expedice byla okradena o veškeré zásoby, vědecké přístroje, sbírky a část deníku s popisky a nákresy domorodých kultur Do Kapského Města dorazila expedice začátkem roku 1887 a. koncem roku 1887 se vrátila do Prahy, kam přivezla mnoho cenných sbírek a poznatků.

V roce 1890 vydal další svůj cestopis „Druhá cesta po Jižní Africe - Z Kapského Města do země Mašukulumbů“. Psal i mnoho odborných článků o svých cestách a poznatcích ve světovém tisku a přednášel na předních univerzitách ve Francii, Anglii a v USA.

Zbytek svého života prožil ve Vídni v chudobě. Musel bohužel čelit i závisti a zášti některých vědeckých kruhů. Zemřel na následky malárie 21.února 1902.

V rodných Holicích byl v roce 1964 otevřen  Památník Emila Holuba - Africké museum.

Ing. Jiří Valenta

1. 10. 2007

Ještě několik řádek k Ďáblově bibli

Poprvé si můžeme prohlédnout unikát, který zde kdysi ukradli Švédové. Kniha knih, ve středověku osmý div světa, na jehož vzniku se podle legendy podílel sám ďábel, je největším středověkým rukopisem na světě. 16. září se téměř po 360 letech vrátila zpět do Čech. Jen na chvíli ji Švédové půjčili do země, kde vznikla, ale jen na ukázku.

V půl druhé odpoledne projela bránou do areálu Národní knihovny v centru Prahy dodávka doprovázená dvěma policejními auty. V autě se ukrývala klimatizovaná bedna, která zajišťovala bibli stálou teplotu a vlhkost. Jejich kolísání je podle odborníků její největší nepřítel.

Odtud pak poputuje do pancéřové vitríny, kde si ji budou moci návštěvníci od 20. září až do 6. ledna příštího roku prohlédnout. Bedna s neocenitelným pokladem, jehož hodnota je srovnatelná snad jen s českými korunovačními klenoty byla pak přenesena do prvního patra pražského Klementina, kde na ni čekala speciální trezorová místnost Jedná se patrně o nejznámější knihu, která kdy v Čechách vznikla. I proto se s její krátkou návštěvou Prahy ozývají hlasy, že by nám měla zůstat. Byla nám přece ukradena.

Loupež nebo válečná kořist

Velké spekulace se vedou kolem doby krádeže Ďáblovy bible. Zatímco oficiálně se říká, že jde o válečnou kořist, jiné verze hovoří o tom, že švédští vojáci ji vykradli z takzvané Rudolfovy kunstkomory až po podepsání vestfálského míru. Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak by se už nejednalo o válečnou kořist, ale o loupež.

Unikátní kniha, stejně jako mnohé jiné poklady, neunikla pozornosti rabujících švédských polních velitelů. Tím spíše, že měli ve Stockholmu v tomto ohledu jasný příkaz od své královny Kristýny. A tak bylo na říční lodi směřující po Vltavě a Labi k Severnímu moři naloženo nejen 500 obrazů, včetně děl Michelangela, da Vinciho, Rafaela, Tiziana či Tintoretta, 69 bronzových soch a 16 drahocenných hodin, ale také jeden živý opelichaný lev kromě jiných unikátních knih i „Ďáblova bible“.

Poprvé se pokusil rozvířit debatu o navrácení Codexu gigas v roce 1960 tehdejší president Václav Havel. Jeho slova tom, že by chtěl Švédsko požádat o navrácení některých uměleckých sbírek, způsobila pravý opak. Švédsko nám přestalo na mnoho let půjčovat veškerá umělecká díla. „Jeho slova vyvolala velké mezinárodní fiasko,“ vzpomíná Ladislav Čepička. I to možná nahrává domněnkám, že má Švédsko kvůli této kořisti tak trochu černé svědomí. Zapůjčení bible totiž předcházela dlouhá jednání. Na vernisáž do Prahy dokonce přijede i švédská princezna.

Vstupenka stojí 100 korun, zlevněná polovinu.

Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 19 hodin, Úterky a soboty jsou vyhrazeny pro vstup bez rezervace. Vstupenky je možné rezervovat na stránkách Národní knihovny.

Jaroslava Navrátilová , Dr. Soňa Rybičková

1. 10. 2007

Víte, kdo byl biskup Gorazd ?

Biskup Gorazd byl popraven před 65 léty nacisty v souvislosti s atentátem na říšského protektora R. Heydricha

Biskup Gorazd a další představitelé pravoslavné církve poskytli v kryptě pravoslavného kostela v Reslově ulici úkryt československým parašutistům, kteří provedli atentát na R. Heydricha Tento čin byl nejvýznamnějším projevem našeho odboje proti nacistické okupaci. Nikde v okupovaných zemích se nepodařilo odstranit tak významného představitele nacistické moci, jakým byl v českých zemích říšský protektor Reinhard Heydrich.  Biskup Gorazd  spolu s dalšími byl pak před 65 léty 4. září 1942 popraven na střelnici v Kobylisích.

Biskup Gorazd (vlastním jménem Matěj Pavlík) se narodil 26.5. 1879. Původně byl katolickým knězem a aktivně se podílel na duchovním proudu, který usiloval o reformu římsko-katolické církve. Stal se jedním ze zakladatelů a prvním biskupem obnovené pravoslavné církve.v českých zemích, která vznikla. jeho biskupským svěcením v Bělehradě 1921.a představovala obnovení Metodějovy cyrilometodějské církve - pravoslavné církve zachovávající víru svatých apoštolů a prvokřesťanské obyčeje.

K atentátu na R. Heydricha se vrací i spisovatel Jiří Šulc ve své knize  „Dva proti říši“, která nyní vyšla a byla oceněna literární cenou Knižního klubu na rok 2007.

Ing. Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]