Kultura

Vaše příspěvky - období: srpen 2006

1. 8. 2006

Rembrandt – velikán mezi malíři

1606 – 1669

Osobitým uplatněním šerosvitu a pojetím témat se Rembrandt odpoutal od uměleckého vývoje 16.století a vybočil z vyumělkovanosti holandských malířských škol. Volně navázal na italské církevní baroko, jeho komposiční principy rozvinul a přenesl na světský obraz. Způsob podání je spontánním výrazem jeho ducha. Hlavním tématem jsou portréty, do jejichž tváří vkládal produchovnění. Kromě mistrovství malby a kresby je to právě duchovní obsah jeho prací, jímž své dílo povznesl ke nesmrtelnosti.

Podrobnosti - a celý článek ke stažení (formát pdf)

ing. J. Jírů, ing. J. Valenta

1. 8. 2006

Jak se stavělo ve středověku ?

Replika středověkého stavebního jeřábu

Výstavu o době Karla IV. doplní zajímavý exponát. Od počátku května t.r. je na Pražském hradě postavena replika stavebního jeřábu, jaký byl používán ve středověku při velkých stavbách. Jako podklad pro jeho konstrukci bylo použito vyobrazení v rukopise Václavovy bible z konce 14. století a další poznatky z dochovaných zařízení. Jeřáb je poháněn šlapáním dělníků v kole dřevěného bubnu a může manipulovat s břemeny o hmotnosti až 700 kg. Práci s tímto jeřábem si budou moci návštěvníci také vyzkoušet.

Po skončení výstavy bude jeřáb přemístěn na hrad Točník, kde pomůže při rekonstrukci hradu a pak tam zůstane jako stálý exponát.

ing. J. Jírů, ing. J. Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]