Kultura

Vaše příspěvky - období: únor 2006

16. 2. 2006

Zajímavé kulturní pořady v Praze

Divadelní premiéry, koncerty, výstavy.

Několik poznámek k divadelním premiérám:

 • Eurípidés: Orestés. Divadelní studio DISK. Klasická řecká tragedie autora, který žil a tvořil před dva a půl tisíci léty a má stále co říci naší době.Eurípidés dovršil antickou dramatickou tragédii a ovlivnil novodobé světové drama.
 • Goldoni, Carlo: Poprask na laguně. Divadlo ABC. Jedna z 267 komedií nejhranějšího a nejplodnějšího italského dramatika (1707-1793), který podstatně ovlivnil vývoj italského divadla.
 • Lynn, Jonathan – Jay, Anthony: Jistě, pane ministře. Divadlo na Vinohradech. Komedie podle populárního seriálu televize BBC.
 • Klestilová, Iva: Má vlast Divadlo Rokoko. Politická satira.
 • Mašková, Eva: Nezabiješ. Divadlo Vikadlo. Drama klade člověku v mezní situaci otázku, zda je těžká doba omluvou pro nesprávné činy.
 • Pavlíček, Michal – Sahara Hedl, Jan: Obraz Doriana Graye. Divadlo Ta Fntastika. Muzikál na motivy známého pochmurného románu Oscara Wildea.

Koncerty

Projekt Mozart Praha 2006 probíhá v průběhu celého roku. V nejbližší době se o mozartovský program postará především Česká filharmonie a Symfonický orchestr Hlavního města Prahy FOK. Národní divadlo uvádí opery Don Giovanni a Kouzelná flétna. Paralelně nastudovala Kouzelnou flétnu také Státní opera Praha, takže bude zajímavé porovnat dvě konkurující si pojetí.a hudební tělesa a koncertní síně a také chrámy nabízejí bohaté programy v širokém záběru s domácími i zahraničními významnými dirigenty a sólist

Výstavy

Ještě poznámka k výstavě Karel IV - císař z Boží milosti Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347 – 1427 na Pražském hradě. Výstava je nejvýznamnějším kulturním počinem toho druhu v tomto desetiletí. Shrnuje 213 exponátů vypůjčených z více než devadesáti sbírek jedenácti zemí světa. Pořadateli jsou Správa Pražského hradu, Metropolitan Museum of Art New York a Hlavní město Praha. Výstava je umístěna v Obrazárně Pražského hradu a dalších prostorách od 16.2. do 21.5. 2006.

Národní galerie, která byla založena 5.2.1796, připomenula 210. výročí svého trvání dnem otevřených dveří 5.2.2006 s volným vstupem do všech stálých expozic a výstav. Jestliže jste návštěvu ve výroční den nestihli, můžete využít volného vstupu na zámek Zbraslav (v pracovních dnech po celý měsíc únor až do 28.2.) a navštívit expozici asijského a orientálního umění. Pravidelné dny volného vstupu do všech stálých expozic a výstav Národní galerie jsou každý měsíc vždy první středu od 15,00 do 20,00 hodin. Kromě toho platí pro seniory nad 60 let slevy vstupného do všech stálých expozic a výstav Národní galerie. Veletržní palác bude z technických důvodů dočasně uzavřen až do 26.2.

Valdštejnská jízdárna: František Ženíšek (1849-1916). O souborné výstavě celoživotního díla jsme informovali v minulém roce. Nyní upozorňujeme, že přes velký zájem návštěvníků výstava nemůže být prodloužena a neodvolatelně končí 2. 4. 2006.

Národní muzeum nabízí vedle stálých expozic:

 • Do 31.3.2006. - Zlaté časy medií.Široce koncipovaná výstava má čtyři části: 1. Media v každodenním životě, 2. Od Gutenberga k internetu, 3. Práce v mediích, 4. Media v umění a vědě.
 • Do 31.3.2006.- Český příběh v karikatuře. I. období 1848-1918, II. Období 1918-1938.
 • Do 26.2.2006.- Ohrožujete mravní výchovu mládeže – sbírky Karla Jaroslava Obrátila ve fondech knihovny Národního muzea. Pedagog, bibliofil a sběratel K.J.Obrátil (1868 – 1945) se cíleně a vědecky věnoval sbírání erotik Výsledky své činnosti shromáždil v jedenáctisvazkovém díle Kryptadia. Z jeho sbírek se zachovalo mimo jiné přes 1000 knih a na 700 exlibris.
 • Museum hl.m. Prahy uvádí výstavu Zmizelá Praha Jana Minaříka – Století na tváři města. Výstava představuje dialog asi stovky obrazů Jana Minaříka ze začátku 20. století s fotografiemi Ondřeje Poláka ze současnosti. Fotograf se snažil zachytit každý objekt ze stejného místa, kde asi stál malíř. Výstava potrvá do 30.4.2006

ing. J. Jírů, ing. J. Valenta

16. 2. 2006

Víte co je musaion ?

Nové zaměření bývalého Národopisného muzea v Praze

Musaion je, když …
Je to expozice v novém pojetí.

Toto nové slovo se odvážně vepsalo na průčelí bývalého letohrádku Kinských, kteý poskytuje prostory pro národopisné sbírky Národního muzea už řadu let. Základem sbírek byly původně předměty předváděné na národopisné výstavě roku 1895. První komplex byl po prvé představen veřejnosti roku 1905, postupně byl doplňován a později se do něho přičlenily ještě sbírky slovanského národopisu z Náprstkova musea. Původní Národopisné muzeum sloužilo svému účelu až do loňského roku, kdy se jeho náplň upřesnila a v souvislosti s tím se jeho název změnil na Musaion – národopisná expozice

Vlastní budovu dal postavit kníže Kinský roku 1830 na prostranství zahrady, kde bývaly ve 14. století vinice. V létech 2003-2005 prošla budova důkladnou rekonstrukcí, která vzala v úvahu novou koncepci umístění a vystavení sbírek. Vznikla nová instituce s novým názvem, který má naznačit, že jde sice o muzeum, ale ve specifickém pojetí. Zaměřuje se tak jako dříve na lidovou kulturu České republiky (lidové výrobky předmětů denní potřeby, lidové umělecké výrobky, oděvy, nábytek), ovšem předměty hmotné a duchovní kultury nemají být pouze vystavovány, ale předváděny živě v jejich zachované či obnovené podobě s ukázkami rukodělné techniky a folklorní činnosti.

Zrekonstruovaný objekt poskytuje 2000 m čtverečních plochy. Kromě výstavních prostor zahrnuje řemeslnické dílny, besední sál, koncertní sál, knihovnu, archiv, studovnu, čítárnu a kavárnu.

Musaion – národopisná expozice je otevřeno denně kromě pondělí od října do dubna 9,00-17,00, od května do září 10,00-17,00

Ing Jírů, Ing Valenta

2. 2. 2006

Divadlo na Jezerce

Divadlo na Jezerce uvádí velmi zajímavá představení, můžete vidět paní Bohdalovou ve hře Lásky paní Katty, Manželské vraždění a jiné. Na duben chystají veřejnou generálku v dopoledních hodinách.

Divadlo je dobře dostupné MHD, dvě stanice BUS od metra C, stanice Pankrác.

Jana Kasíková

28. 1. 2006

Co nového v kultuře - únor 2006

Nenechte s ujít některou z akcí, pořádaných při příležitosti významných kulturních projektů tohoto roku:

 • Projekt Mozart Praha 2006  k uctění 250. výročí narození W.A. Mozarta přinese více než 150 koncertů, operních představení, výstav, filmových projekcí a hudebních festivalů.
 • Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze. V rámci tohoto projektu se uskuteční každý měsíc na několika místech České republiky kulturní program na židovské téma.
Premiéry v pražských divadlech:
 • Divadlo ABC, 18. 2. 2006: C. Goldoni : Poprask na laguně
 • Divadlo Minor, 26. 2. 2006 : Sněhurka – Nová generace
 • Vinohradské, 15. 2. 2006 :J. Lynn - A, Jay : Jistě pane ministře
 • Rokoko, 4. 2. 2006 : I. Klestilová : Má vlast
 • Alfred ve dvoře, 14.2. : E. Bláhová : Muže květinou....úplně klidně
 • DISK, 11. 2. 2006 : Euripides : Orestes
 • Divadlo Vkladlo, 28.2. : V. Mašková : Nezabiješ
 • Pidivadlo, 1.2. : J. Fréhar : Podnikavý milovník
 • Ta Fantastika, 18.2.: M. Pavlíček, J.S. Hedl : Obraz Doriana Graye

Výstavy:

 • V nejkrásnějších prostorách Pražského hradu – v Obrazárně Pražského hradu, Císařské konírně, katedrále sv. Víta, Starém královském paláci a v Tereziánském křídle Starého královského paláce bude od 16.2 do 21.5.2006 uspořádána výstava  Karel IV. - císař z boží milosti. Výstava pořádaná pod záštitou presidenta České republiky Václava Klause a Jeho Královské Výsosti Henri de Luxemburg představí kulturu a umění za vlády posledních Lucemburků 1347 – 1437 v nejvzácnějších uměleckých dílech a památkách českého původu z českých a moravských institucí, předních světových galerií, muzeí, knihoven a universit i ze sbírek soukromých sběratelů.
 • V Národním technickém muzeu  je instalována do 26.2.2006 výstava Machina Mundi – Zobrazení a měření vesmíru od Koperníka k Newtonovi.

ing. J. Jírů, ing. J. Valenta

28. 1. 2006

Zajímáte se o Franze Kafku ?

Nové kulturní centrum

V Široké ulici v blízkosti Maiselovy synagogy bude letos v létě otevřeno nové kulturní centrum věnované osobnosti spisovatele Franze Kafky, Mimo jiné má tam být instalována i kopie jeho osobní knihovny. Na terase, která má zabírat celou plochou střechu se v budoucnosti mají pořádat i koncerty a divadla pod širým nebem.

ing. J. Jírů, ing. J. Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]