Kultura

Vaše příspěvky - období: červenec 2005

1. 7. 2005

Britové si váží svého kulturního dědictví

Jeden z nejkrásnějších středověkých textů - Macclesfieldův žaltář - se stal v r. 2005 zkouškou britského občanského uvědomění. Tuto jedinečnou památku koupilo původně ve veřejné aukci Sotherby´s muzeum J.Paula Gettyho v Los Angeles, ale zajímalo se o ní také Fitzwilliamovo muzeum v Cambridge, jenže v době aukce na ni nemělo dostatek financí. Východiskem z obtížné situace bylo pozastavení vývozního povolení a výzva k veřejné sbírce. Do sbírky přispívali občané i instituce a podařilo se shromáždit 1,7 milionů liber sterlingů. Díky tomu byla „perla muzejních sbírek“ zachráněna pro Spojené království.

Žaltář je velký pouze 17,8 cm krát 10 cm a obsahuje 252 stran iluminovaných žalmů a motliteb. Jeho vznik je kladen do r.1320. Obdivuhodné umělecké ilustrace odrážejí šokující oplzlý humor 14.století. Téměř surrealistické groteskní kresby představují například nahé divoké muže, psy v biskupských rouchách, postavy s obnaženými zadky nebo obličeje zasazené do zadních částí lidských těl.

Je zajímavé, že v době, kdy se konala na britských ostrovech tato veřejná sbírka, probíhala v České republice diskuse o koupi Dalimilovy kroniky, kterou ale zaplatil stát.

Ing Jírů, Ing Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]