Cestování

Vaše příspěvky - období: listopad 2006

23. 11. 2006

Pokus o veselé vyprávění z cest

Řada z nás zažila během svého již delšího života různé bizarní příhody. Co kdybychom se jimi pobavili navzájem na těchto stránkách? Začnu první příběhem, který by bylo možné nazvat třeba Stalo se v Drážďanech aneb Jak učinit opilce nešťastným.

Celý příběh - soubor ke stažení (formát pdf)

Ing.Musilová Kamila

17. 11. 2006

Nalezené dopisy (část 3) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

8. 11. 2006

Lombardie 2

Seznámení s hlavními galeriemi Milána.

Nejkrásnější umělecká sbírka v Miláně je umístěna v impozantní budově Palazza di Brera ze 17. století. Právě tady byla založena Academia di Belle Arti v 18. století a současně s ní obrazová kolekce italského renesančního a barokního malířství, včetně nejvýznamnějších děl Pierra della Francesca, Mantegni, Canaletta, Belliniho, Rafaela, Tintoreta, Veronesa a Caravaggia. Z nejznámějších obrazů je to např. Madona obklopená hlavami andělů, Oplakávání Krista, Kázání sv. Marka v Alexandrii a další. Mimo jiné má obrazárna ve svých sbírkách futuristické malířství 2O.století.

V Palazzo dell´Ambrosiana je umístěna jedinečná knihovna kardinála Federica Borromea,jehož 30 000 rukopisů se dochovalo do dnešních dnů.Můžeme zde obdivovat ilustrovanou Iliadu z 5.stol., jedy z prvních vydání Dantovy Božské komedie /1353/ a Leopardův Codex Atlanticus /15.století/.V budově se také nalézá pozoruhodná galerie, kterou po své smrti v r.1618 odkázal městu Borromeo.V současnosti pokrývá období od 14. do počátku 19.století. Z pláten nás zaujme Podobizna hudebníka od Leonarda da Vinci /1452-1519/ a znamenitá Podobizna mladé ženy, přisuzovaná jeho žáku Ambrogiovi da Predis.Z ostatních mistrovských děl uvádím např. Madonu s baldachýnem od Boticelliho /15.století/, kartonovou verzi Rafaelovy vatikánské fresky Aténská škola /16.století/ a Carravagiův Košík s ovocem /první obraz v Itálii, jehož námětem bylo zátiší/.Vystavují zde také početnou sbírku benátského umění, jež zahrnuje práce Tiepola, Tiziana, Giorgiona a Bassana a deskové obrazy od Bergognona, lombardského malíře pozdního 15.století.

V krásném renesančním klášteře Santa Maria delle Grazie z 15.století, jehož apsidu a křížovou chodbu navrhl Bramante se skrývá jedno z klíčových děl západní kultury, Poslední večeře od Leonarda da Vinci. Zachycuje okamžik, kdy Kristus sděluje svým následovníkům, že jeden z nich ho zradí. Za povšimnutí stojí nedokončená postava Krista – Leonardo se nepovažoval za hodného jej domalovat. Umělec také zamítl běžnou techniku fresky a místo toho nanesl barvu na omítku krytou sádrovými vrstvami. Výsledek se vyznačuje neobvyklou jemností, ale rychle podléhá zubu času. Během čtyř století dílo bylo několikrát restaurováno, poslední bylo ukončeno v r.1999 a trvalo 22let.

Dr Alena Koudelová

1. 11. 2006

Nalezené dopisy (část 2) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

11. 10. 2006

Nalezené dopisy (část 1) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]