Cestování

Vaše příspěvky - období: leden 2006

20. 10. 2006

Lombardie Itálie

Lombardie je v severní části Itálie.Centrem je Milán, druhé největší město Itálie ležící v Pádské nížině. Má 1,3 mil.obyvatel. Průmyslové, obchodní a finanční středisko země, s průmyslem strojírenským, automobilovým,leteckým, elektrotechnickým,textilním, oděvním, chemickým, papírenským, potravinářským, veletržní město. Dopravní křižovatka a mezinárodní letiště.

Historie je stará, město bylo založeno Etrusky, pak keltské sídliště, od r.222 př.n.l. římské Mediolanum, v 5.stol. sídlo západořímských císařů.Další rozkvět ve středověku za vlády rodu Viscontiů/od r.1277/ a Sforzů/odr.1450/. Od r.1396 hlavní město milánského vévodství. Od r.1535 v držení Habsburků. V r. 1861 Milano /italsky/ připojeno k Itálii.

Historické památky: centrum je součástí Světového kulturního dědictví UNESCO – gotická katedrála, kostel a dominikánský klášter Santa Maria delle Grazie s unikátní freskou „Poslední večeře“ od Leonarda da Vinci.

Významné galerie Ambrosiana a Brera,musea, divadla - Teatro Manzoni, opera La Scala,1778, dvě univerzity.

Dr. Alena Koudelová

11. 10. 2006

Nalezené dopisy (část 1) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

23. 11. 2006

Pokus o veselé vyprávění z cest

Řada z nás zažila během svého již delšího života různé bizarní příhody. Co kdybychom se jimi pobavili navzájem na těchto stránkách? Začnu první příběhem, který by bylo možné nazvat třeba Stalo se v Drážďanech aneb Jak učinit opilce nešťastným.

Celý příběh - soubor ke stažení (formát pdf)

Ing.Musilová Kamila

17. 11. 2006

Nalezené dopisy (část 3) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

8. 11. 2006

Lombardie 2

Seznámení s hlavními galeriemi Milána.

Nejkrásnější umělecká sbírka v Miláně je umístěna v impozantní budově Palazza di Brera ze 17. století. Právě tady byla založena Academia di Belle Arti v 18. století a současně s ní obrazová kolekce italského renesančního a barokního malířství, včetně nejvýznamnějších děl Pierra della Francesca, Mantegni, Canaletta, Belliniho, Rafaela, Tintoreta, Veronesa a Caravaggia. Z nejznámějších obrazů je to např. Madona obklopená hlavami andělů, Oplakávání Krista, Kázání sv. Marka v Alexandrii a další. Mimo jiné má obrazárna ve svých sbírkách futuristické malířství 2O.století.

V Palazzo dell´Ambrosiana je umístěna jedinečná knihovna kardinála Federica Borromea,jehož 30 000 rukopisů se dochovalo do dnešních dnů.Můžeme zde obdivovat ilustrovanou Iliadu z 5.stol., jedy z prvních vydání Dantovy Božské komedie /1353/ a Leopardův Codex Atlanticus /15.století/.V budově se také nalézá pozoruhodná galerie, kterou po své smrti v r.1618 odkázal městu Borromeo.V současnosti pokrývá období od 14. do počátku 19.století. Z pláten nás zaujme Podobizna hudebníka od Leonarda da Vinci /1452-1519/ a znamenitá Podobizna mladé ženy, přisuzovaná jeho žáku Ambrogiovi da Predis.Z ostatních mistrovských děl uvádím např. Madonu s baldachýnem od Boticelliho /15.století/, kartonovou verzi Rafaelovy vatikánské fresky Aténská škola /16.století/ a Carravagiův Košík s ovocem /první obraz v Itálii, jehož námětem bylo zátiší/.Vystavují zde také početnou sbírku benátského umění, jež zahrnuje práce Tiepola, Tiziana, Giorgiona a Bassana a deskové obrazy od Bergognona, lombardského malíře pozdního 15.století.

V krásném renesančním klášteře Santa Maria delle Grazie z 15.století, jehož apsidu a křížovou chodbu navrhl Bramante se skrývá jedno z klíčových děl západní kultury, Poslední večeře od Leonarda da Vinci. Zachycuje okamžik, kdy Kristus sděluje svým následovníkům, že jeden z nich ho zradí. Za povšimnutí stojí nedokončená postava Krista – Leonardo se nepovažoval za hodného jej domalovat. Umělec také zamítl běžnou techniku fresky a místo toho nanesl barvu na omítku krytou sádrovými vrstvami. Výsledek se vyznačuje neobvyklou jemností, ale rychle podléhá zubu času. Během čtyř století dílo bylo několikrát restaurováno, poslední bylo ukončeno v r.1999 a trvalo 22let.

Dr Alena Koudelová

1. 11. 2006

Nalezené dopisy (část 2) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

11. 10. 2006

Nalezené dopisy (část 1) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

1. 12. 2006

Nalezené dopisy (část 6) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

1. 12. 2006

Nalezené dopisy (část 5) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

1. 12. 2006

Nalezené dopisy (část 4) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

17. 11. 2006

Nalezené dopisy (část 3) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

1. 11. 2006

Nalezené dopisy (část 2) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

11. 10. 2006

Nalezené dopisy (část 1) - autentické záznamy a vzpomínky ing.Jírů na účast na mezinárodní studentské brigádě ve Skotsku v roce 1947.

Podrobnosti - soubor ke stažení (formát pdf)

ing.Jírů, ing. Valenta

29. 1. 2006

Otavská plavba

Poznávání Otavy s vodníkem Otíkem

Otavský vodník vzpomíná na tu velikou vodu, která zatopila město a proměnila potoky v řeky a řeky v dravé proudy. A tahle prudká voda neškodila jenom Vám, lidem, ale taky nám vodníkům.

Například mě, vodníkovi, vzala vlna moji měkkou postel, šplouch , jsem byl mnoho délek od svého domova. Ještě, že jsem se zachytil o jakési skalisko pod vodou, jinak ze mne byl vodník mořský.

Teprve mnohem později jsem zjistil, že ta skála je ta, na které stojí strakonický hrad.Přijďte se tam na mne někdy podívat. A vůbec kamkoliv na Otavu, na Otavě je všude pěkně.

Jana Kasíková

Starší příspěvky

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]