Jak se stát členem

Členem klubu může být senior, který prokáže základní znalost práce na počítači buď úspěšným absolvováním kursu Dialog s počítačem na VŠE Praha nebo přezkoušením. Činnost SIKu, kromě sebevzdělání v oboru počítačů a orientaci na internetu, je věnována i předávání informací a zkušeností seniorům pomocí této webové stránky.

Členové SIKu se scházejí jedenkrát týdně na Vysoké škole ekonomické v Praze, která jim poskytuje v rámci studia na Univerzitě 3.věku možnost dalšího vzdělávání v oboru počítačů, včetně využití Internetu.

Senior Internet Klub
[sik.vse.cz]